Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Covid-19 vecka 40: Ett nytt konstaterat fall

Enligt den senaste statistiken för vecka 40 som publiceras på Region Skånes webbplats har Perstorp 31 konstaterade personer som är folkbokförda i kommunen och som någon gång sedan den 2 mars har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning.
Det är en fler jämfört med veckan tidigare.

Kommunrapport - Lägesbild Region Skåne

Antalet konstaterade fall med Covid-19 i Perstorp är enligt den senaste statistiken från Smittskydd Skåne 31. Det är ett fler än föregående vecka. Klicka på bilden för att komma till Lägesbild gällande smittade och provtagningar i Skåne.

Coronaviruset och dess smittspridning ökar i Europa och i flera andra länder runt om i världen. På nationell nivå ökar också antalet fall i de flesta regionerna. Mot den bakgrunden beslutade regeringen den 8 oktober att inte lätta på restriktionerna vad gäller antalet besökare på evenemang varför 50 personers gränsen kvarstår tillsvidare.

Lokalt för Skåne meddelar Region Skåne att smittspridningen av covid-19 ökar vilket riskerar att åter öka belastningen på sjukvården. Den senaste veckan har det i snitt registrerats cirka 60 nya covidfall om dagen. Smittspridningen sker i huvudsak i åldersgruppen 19-49 år men även bland äldre syns nu en svag ökning. Än så länge är det få patienter som vårdas på sjukhus för covid-19 i Skåne.

Viktigt är att alla fortsätter att ta sitt egenansvar och följa Folkhälsomyndighetens råd och utnyttja möjlighet till självtest. Tillsammans hjälps vi åt att hålla smittspridningen nere.

– Kom igen nu, skåningar! Vi måste alla hjälpas åt att hålla i detta. Alla måste vara medvetna om att det inte går att leva som vanligt en tid framöver. Speciellt inte nu när smittspridningen åter ökar, säger Regiondirektör Alf Jönsson i ett pressmeddelande.

I Perstorps kommun fortsätter vi att följa läget såväl i kommunen som i landet och agerar efter detta om behov uppstår. Arbetet följer myndigheternas rekommendationer. Länk till annan webbplats. En stab träffas regelbundet varje vecka och följer utvecklingen såväl i Perstorps kommun som i landet.

 

Inga kommunala verksamheter är påverkade utan verksamheterna bedrivs i vanlig ordning.

- Besöken på våra äldreboende har fungerat väl men vi uppmanar besökarna att förhålla sig till de rekommendationerna vi har genom att vistas i den egna lägenheten. Om man som besökare inte vill använda skyddsutrustning i form av munskydd, ska man tänka på att hålla avstånd till varandra, säger Maria Andersson, MAS i Perstorps kommun.


Antalet grupper som har kunnat provtas för covid-19 har ökat successivt sedan starten i mars och efter sedan 3 juli kan alla invånare i Skåne med symtom på covid-19 beställa egenprovtagning via 1177.se. Länk till annan webbplats.

Även barn kan testas. På 1177.se finns även all information om hur självtest beställs.

Tänk på att redan nu kan du som har barn i åldern 13- 18 förbereda dig/er genom att skaffa e-legitimation (Läs på Region Skånes sida hur det går till) Länk till annan webbplats. så att ni har detta när ni behöver beställa ett test.

Enligt den senaste statistiken över konstaterade personer med Covid-19 per kommun som publiceras på Smittskydd Skånes webbplats Länk till annan webbplats. har Perstorp 31 konstaterade personer med covid 19.

Det är en fler än föregående vecka:

 

Lägesbild kommunrapport från Region Skåne över antalet personer som någon gång sedan 2 mars konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning.

Enligt den senaste statistiken som publiceras på Smittskydd Skånes webbplats har Perstorp 30 konstaterade personer som någon gång sedan den 2 mars har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning. Klicka på bilden för att komma till Region Skånes webbplats med statistik över aktuell lägesbild med siffror över provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.


Kommunsiffrorna som redovisas via www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/inledning/ Länk till annan webbplats. speglar inte hur många som är sjuka av covid-19 just nu, utan det totala antalet personer som är folkbokförda i respektive kommun och som någon gång sedan den 2 mars har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning.

Via Folkhälsomyndigheten går det även att följa antal fall av covid-19 i Sverige på kommunnivå. Länk till annan webbplats. (Data uppdateras torsdagar klockan 14.00 med föregående veckas data.) Kartan visar hur många personer som genom virusprovtagning konstaterats med covid-19 den senaste veckan i förhållande till antalet invånare som finns i kommunen. På så sätt blir siffrorna jämförbara mellan kommunerna. Folkhälsomyndigheten gör en omräkning till antal nya fall senaste veckan per 100 000 invånare.

Perstorps tal vecka 40 är 1 (ett) vilket kan jämföras med vecka 35 då motsvarande siffra var 146. (Viktigt att komma i håg är att det inte är lika med antalet personer som testats positiva utan ett jämförelsetal.)


Statistik från Folkhälsomyndigheten över antal smittade per kommun. Perstorp har enligt myndigheten 30 fall totalt.

Folkhälsomyndigheten uppdaterar varje torsdag klockan 14 covid-19 statistik för Sverige på kommunnivå. Data uppdateras med föregående veckas data. Klicka på bilden för att komma till sidan för Perstorp.

Viktigt - fortsätt följ rekommendationerna:

  • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik
  • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten. Använd handsprit om tillgång till tvål och vatten inte finns.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.
  • Om du får förkylningssymtom – stanna hemma och beställ ett gratis självtest via 1177.se Länk till annan webbplats.. Om du har covid-19 ska du stanna hemma minst sju dagar, inklusive två symtomfria dagar.
  • Friska personer i samma hushåll som en person med diagnosen covid-19 har en skyldighet att stanna hemma under en begränsad tid. Förhållningsreglerna gäller i sju dagar. Barn i för- och grundskolan ska fortsätta gå dit.
  • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest Länk till annan webbplats. för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.
  • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.
  • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112.

Senast uppdaterad: