Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Covid 19 vecka 40: Noll nya fall och extra öppet
på vårdcentral för vaccination

Enligt den senaste statistiken som presenteras på Region Skånes lägesbild hade Perstorp noll nya personer som konstaterats med covid-19 den senaste veckan.
När det gäller vaccinationsgraden ligger Perstorp på ett snitt på 756 personer per tusen invånare över 16 år som fått en första dos vaccin. Snittet för Skåne är 806.
I ett försök att få fler i Skåne att vaccinera sig har samtliga vårdcentraler (den i Perstorp ligger på Bryggaregatan 15) extra öppet på lördag 16 oktober mellan klockan 09:00-16:00 för den som är helt ovaccinerad.

Bildcollage med fyra bilder. Till vänster en bild med texten "välkommen att vaccinera dig" och visar två personer startklara på en löparbana. Bredvid den en exteriörbild på vårdcentralen i Perstorp och nere till vänster ett skärmklipp på Folkhälsomyndighetens statistik över antalet konstaterade personer med covid-19 i Perstorp. Till höger en bild på ett coronavirus.

Vårdcentralerna har öppet hus för drop-in vaccinering lördag 16 oktober ansvarar. Enligt Folkhälsomyndighetens senaste statistik har noll nya covid-19 fall konstaterats i Perstorp den senaste veckan.

Läget i kommunen

Kommunens verksamheter bedrivs i det närmaste helt normalt. Tidsbokning av tider på Hälsotek och solarium på Ugglebadet är till exempel en skillnad mot normalt.
Tills vidare gäller även utglesade mattider och placering i skolmåltidsrestauranger. Anställda arbetar mer på plats men alternativet att arbete hemifrån fortsätter att praktiserars för att minimera trängsel.

Fysiska möten börjar också återupptas fysisk - fullmäktige arrangerades till exempel för första gången sedan november 2020 i Kulturhuset med ledamöter på plats. Samtliga sammanträden den senaste tiden har annars genomförts digitalt.

 

Lokal statistik

När det gäller statistiken över nya konstaterade covid-19 fall per 100 000 invånare per kommun den ligger snittet för Skåne vecka 40 på 25. Motsvarande siffra för Perstorp är 0.

Totat antal personer i Perstorp som någon gång sedan den 2 mars 2020 har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning är enligt Folkhälsomyndigheten 737. Det är är noll fler än föregående vecka och 715 fler än vecka 35 2020 då smittspridningen tog fart.

Andel vaccinerade över 18 år (14 oktober):

Dos 1: 81,3 procent (motsvarar 912 957 personer)
Fullvaccinerade: 78,2 procent (motsvarar 873 283 personer)
Antal givna doser: 1 786 240 stycken

Andel vaccinerade över 16 år:

Dos 1: 80,8 procent
Fullvaccinerade: 77,2 procent

Statistik från Folkhälsomyndigheten över antalet konstaterade fall med covid-19 i Perstorp vecka 40Förstora bilden

Statistik från Folkhälsomyndigheten över antalet konstaterade fall med covid-19 i Perstorp vecka 40. Klicka på bilden för att komma till sidan där det går att söka upp Perstorp.

Extra öppet 16 oktober för vaccination på vårdcentraler

Skånes vårdcentraler prövar den 16 oktober att underlätta för alla ovaccinerade. Vårdcentralerna håller öppet för drop-in-vaccinering vilket görs med förhoppningen att vaccinationstäckningen i hela Skåne ska öka.

– Det här ett fantastiskt erbjudande till alla ovaccinerade. På lördag behöver man inte boka, inte ringa, utan bara komma till någon av alla vårdcentraler som håller öppet runt om i Skåne. Nu håller vi tummarna för att så många som möjligt tar chansen så att vi får upp vaccinationstäckningen, säger Maria Landgren, vaccinsamordnare och läkemedelschef till regionens webblats.

Lördag 16 oktober mellan klockan 09:00-16:00 är du som är ovaccinerad varmt välkommen till Vårdcentralen i Perstorp på Bryggaregatan 15.

Vårdcentralen uppmanar alla som inte är vaccinerade från åldern 16 år och uppåt att komma och vaccinera sig.

Det går att boka sig på 1177 men har du inte möjlighet så är det bara att komma den dagen.

Observera att det bara är öppet för vaccinering mot Covid-19 den 16 oktober, all annan verksamhet är stängd.

Det går rykten om Coronavaccinet men följande är sant:

 • Det finns inget grisprotein i vaccinet
 • Man får inte större bröst av sprutan
 • Man blir inte steril och det påverkar heller inte fertiliteten
 • Man får inte Corona av vaccinet
 • Det vi också vet är att många dör i Corona, och att det är dem som inte vaccinerat sig som ligger på sjukhus för vård.

Fakta: Vaccinationer

 • Att vaccinera sig är gratis.

 • Du som är född 2005 eller tidigare boka tid för vaccination mot covid-19. Godkänd legitimering för bokning är BankID.

 • All information finns på webbplatsen www.skane.se

 • Sedan måndagen den 20 september är det vårdcentralerna som utför vaccinationen mot covid-19.
  För att boka tid ringer man den vårdcentral där man är listad.

 • Var man vaccinerar sig är valfritt, men tänk på att både den första och andra dos en ska tas på samma ställe.

 •  

Insats för att öka vaccinationstäckningen

Region Skåne anser att vaccinationstäckningen i åldersgruppen 16-40 år är fortfarande alltför låg varför ett erbjudande om drop-in vaccination den 16 oktober skickats ut via vykort till över 400 000 invånare.

Även den som är över 40 år och ännu inte vaccinerat sig är välkommen att göra det på drop-in dagen.

Vaccinering av 12-15-åringar började vecka 41

Folkhälsomyndigheten meddelade på torsdagen den 16 september om allmän vaccination mot covid-19 från 12 år.

Under vecka 41 startade vaccinationerna av barn i åldrarna 12-15 år i Skåne (cirka 67 000 barn). Vaccinationerna mot covid-19 görs på skolorna av vårdcentralerna i nära samarbete med skolorna och vårdcentralerna

I Perstorp genomfördes vaccinationen på Centralskolan onsdagen den 13 oktober

Barnen ska ha fyllt 12 år vid vaccinationstillfället och yngre barn erbjuds vaccination efter hand som de fyller 12. Dos två ges även i den här gruppen sex veckor efter den första.

Mer information uppdateras löpande på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där nyttig information om vaccination mot covid-19 också finns.


Vårdcentraler har tagit över vaccinationerna

Sedan måndagen den 20 september är det vårdcentralerna som utför vaccinationen mot covid-19.

 • För att boka tid ringer man den vårdcentral där man är listad. (Telefonnumret till vårdcentralen i Perstorp är 0435-666330)


Läget i länet

Antalet positiva fall i Skåne fortsätter neråt. Under föregående vecka registrerades 350 fall, den lägsta veckosiffran sedan mitten av juli.

– Antalet personer som konstateras med covid-19 minskar i åldersgrupperna 0-9 år och 20-59 år. Flest fall upptäcks bland de som är 10-19 år och ökningen i denna grupp är störst i åldern mellan 10-14 år. Tyvärr har vi en liten ökning av fallen bland de som är äldre än 60 år. Men det rör sig om ett litet antal personer eftersom det totalt sett är få smittade bland äldre, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne till regionens webbplats.

Viktigt även fortsättningsvis är att man inom både sjukvården och kommunal vård- och omsorg fortsätter att följa rekommendationer och rutiner för att förhindra smittspridning.
Dessutom gäller att fortsätta stanna hemma vid symtom och att provta sig vid symtom, även om man är vaccinerad.

Både dos 1 och dos 2

Vårdcentralerna kommer att vara öppna mellan 9.00 och 16.00 på lördag. Både dos 1 och dos 2 kommer att ges, förutsatt att det gått minst fyra veckor sedan dos 1. För att vaccinera sig under drop-in behöver man ha fyllt 16 år alternativt fylla 16 år senare i år.

Kan man inte komma på lördag går det även bra att boka tid på sin vårdcentral via 1177.se eller ringa sin vårdcentral och boka tid för vaccination.

Stort intresse för vaccin i skolorna

På måndagen vecka 41 startade vaccineringen av barn i åldern 12–15 år på skolor runt om i Skåne. Det hela genomförs i samarbete med kommunerna och innebär att vårdcentraler under de närmsta veckorna besöker 607 skolor för att vaccinera elever.

– Hittills har allt gått bra och flera skolor berättar att intresset för vaccinationen är stort. Viktigt att komma ihåg är att barn behöver samtycke från båda vårdnadshavare för att få vaccinet. Undantag kan göras om ungdomen bedöms vara mogen att själv fatta beslut om vaccination, säger Maria Landgren, vaccinsamordnare och läkemedelschef.

För att alla elever ska få möjlighet att vaccinera sig så genomförs vaccineringen i skolorna i tre omgångar, två under hösten och en vid nyåret. Har man av någon anledning inte haft möjlighet att vaccinera sig vid dessa tillfällen så kan man boka en tid på sin vårdcentral efter årsskiftet.

Tredje dos vaccin till vissa grupper

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vissa grupper med ökad risk för svår covid-19 ska erbjudas en tredje dos. Det gäller personer i särskilt boende för äldre, personer med hemsjukvård och hemtjänst beviljad av kommunen samt alla som är 80 år och äldre.

I Region Skåne är det vårdcentralerna som ansvarar för att dessa grupper erbjuds en tredje dos.

Med start den här veckan får den som är 80 år och äldre en kallelse från sin vårdcentral med erbjudande om tredje dos av covid-19 vaccin. Samtidigt ges även möjligheten att kombinera detta med vaccination mot säsongsinfluensan.


Folkhälsomyndigheten: Det här gäller

Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.

Den som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19. Du bör därför, när det är möjligt:

 1. hålla avstånd till andra människor, och
 2. särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Skydda andra mot risk för smitta av covid-19

Var och en bör vara uppmärksam på symtom på covid-19. Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor.

Om du eller någon i familjen har blivit sjuk

Alla som har symtom på covid-19 bör stanna hemma. Vuxna och barn från 6 år rekommenderas även testa sig.
Rekommendationerna kring det förändras inte.

Hur länge bör jag stanna hemma vid symtom?

Hur länge vuxna och barn bör stanna hemma om de har symtom på covid-19, eller är konstaterat sjuka i covid-19, förändras inte bara för att datumet den 29 september 2021 passerats. Det gäller även förskolebarn med milda symtom:

Rekommendation till alla som reser in i Sverige

Rekommendationen om att testa sig för covid-19 vid inresa i Sverige gäller till och med den 31 oktober:

Fullvaccinerade är undantagna.

De flesta av restriktionerna är hävda

Sedan den 29 september gäller steg fyra i Regeringens plan för avveckling av restriktioner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. .

Följande gäller:

 • Deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort
 • Deltagartaken för privata sammankomster i till exempel hyrda lokaler tas bort
 • De kvarvarande restriktioner som finns på serveringsställen, till exempel storlek på sällskap och avstånd mellan sällskap tas bort
 • Allmänna krav på verksamhetsutövare gällande smittskyddsåtgärder enligt covid-19-lagen, lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och begränsningsförordningen. Det handlar till exempel om att utrymmen som anordnaren disponerar över ska ordnas på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt.
 • Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån tas bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas.
 • Den som har symtom bör fortsatt stanna hemma och testa sig, och arbetsgivare bör då underlätta för hemarbete.
 • Särskilda rekommendationer till personer som inte vaccinerat sig om att vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att de blir smittade och sprida sjukdomen covid-19. Det handlar om att fortsätta hålla avstånd till andra människor, och särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Det vilar enligt smittskyddslagen ett stort ansvar på individen att inte sprida smittsamma sjukdomar.

Det sista steget i regeringens plan för avveckling av restriktioner är steg fem vilket innebär att kvarvarade restriktioner hävs. Datum för steg fem är ännu inte bestämt.

Senast uppdaterad: