Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Covid-19 vecka 41: Inga nya fall konstaterade

Enligt den senaste statistiken för vecka 41 som publiceras på Region Skånes webbplats har Perstorp 31 konstaterade personer som är folkbokförda i kommunen och som någon gång sedan den 2 mars har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning.
Det är noll fler jämfört med föregående vecka.

Antalet konstaterade fall med Covid-19 i Perstorp är enligt den senaste statistiken (vecka41) från Region Skåne 31. Det är noll fler än föregående vecka. Klicka på bilden för att komma till Lägesbild gällande smittade och provtagningar i Skåne.

Antalet konstaterade fall med Covid-19 i Perstorp är enligt den senaste statistiken (vecka41) från Region Skåne 31. Det är noll fler än föregående vecka. Klicka på bilden för att komma till Lägesbild gällande smittade och provtagningar i Skåne.

Coronaviruset och dess smittspridning ökar i Europa och i flera andra länder runt om i världen. På nationell nivå ökar också antalet fall i de flesta regionerna. Enligt den samlade bedömningen från länsstyrelserna ökar smittan i olika grad i 17 av landets 21 län.
Ökningen syns framförallt i grupen 20-49 år men det börjar också ses en ökning i antalet nya fall på äldreboenden, en dubblering jämfört med veckan innan.

Viktigt är att alla fortsätter att ta sitt egenansvar och följa Folkhälsomyndighetens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. råd och utnyttja möjlighet till självtest. Tillsammans hjälps vi åt att hålla smittspridningen nere.

– I Sverige har vi också haft en negativ utveckling under en tid, dock inte alls med samma snabba utveckling. Vi börjar se lite oroande tecken på att äldreboenden kan börja påverkas av spridningen, sa stadsepeidemolog Anders Tegnell på en presskonferens i veckan.

Enligt Tegnell går uppgången inte direkt att koppla till det faktum att det öppnats upp för besök på äldreboenden, utan ökningen började tidigare.

Lokalt för Skåne meddelar Region Skåne att smittspridningen av covid-19 ökar vilket riskerar att åter öka belastningen på sjukvården. Den senaste veckan har antalet positiva fall ökat från i genomsnitt 59 till 69 fall per dag. Samtidigt har fler inom den kommunala omsorgen insjuknat i covid-19. Under veckan har även ett 30-tal fall registrerats hos äldre över 70 år. I dagsläget vårdas 15 patienter på sjukhus varav två på intensivvårdsavdelning.

- Det är oroväckande signaler om att smittan åter syns inom den kommunala omsorgen eftersom det drabbar äldre och sköra. Vi måste verkligen hjälpas åt nu så att detta inte skenar iväg. Fortsätt håll avstånd, tvätta händerna ofta och avstå från att träffa andra om du känner dig sjuk. Telefon- och videosamtal är ett bra sätt att hålla kontakt om man inte vill utsätta varandra för smitta, säger smittskyddsläkaren Eva Melander i ett pressmeddelande.

Region Skåne har också tagit fram rekommendationer för hur man ska agera om man bor i samma hushåll som en covid-smittad. Bakgrunden är Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer om att så kallade hushållskontakter till smittade kan betraktas som smittade.

- Det här innebär att man ska stanna hemma från arbete och gymnasieskola och följa våra instruktioner vad gäller provtagning och att hålla avstånd till andra. Barn i förskola och grundskola behöver inte stanna hemma om de inte har symtom, säger smittskyddsläkaren Eva Melander.

De nya reglerna innebär bland annat:

 • Arbeta eller studera hemifrån under minst sju dagar. Den som inte kan jobba hemifrån kan ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan
 • Träffa så få personer som möjligt, hålla avstånd utomhus och inte vara med på fritidsaktiviteter där man träffar andra.
 • Inte åka med kollektivtrafik, färdtjänst eller taxi.
 • Bara handla i mataffärer eller på apotek om man absolut måste och inte har några symtom.
 • Vara noga med att tvätta händerna ofta och använda handsprit.
 • Undvika att äta tillsammans och om möjligt inte dela badrum.
 • Berätta om att du är hushållskontakt till en person med covid-19 om du har kontakt med personal i hälso- och sjukvården.


I Perstorps kommun fortsätter vi att följa läget såväl i kommunen som i landet och agerar efter detta om behov uppstår. Arbetet följer myndigheternas rekommendationer. Länk till annan webbplats. En stab träffas regelbundet varje vecka och följer utvecklingen såväl i Perstorps kommun som i landet.

Inga kommunala verksamheter är påverkade utan verksamheterna bedrivs i vanlig ordning.

- Perstorp ändrar inget i arbetssätt gällande skyddsutrustning, utan vi arbetar på samma sätt som tidigare vilket bland annat innebär att personal har personligt skyddsvisir , säger Maria Andersson, MAS i Perstorps kommun.

Antalet grupper som har kunnat provtas för covid-19 har ökat successivt sedan starten i mars och efter sedan 3 juli kan alla invånare i Skåne med symtom på covid-19 beställa egenprovtagning via 1177.se. Länk till annan webbplats.

Även barn kan testas. På 1177.se finns även all information om hur självtest beställs.

Tänk på att redan nu kan du som har barn i åldern 13- 18 förbereda dig/er genom att skaffa e-legitimation (Läs på Region Skånes sida hur det går till) Länk till annan webbplats. så att ni har detta när ni behöver beställa ett test.

Enligt den senaste statistiken över konstaterade personer med Covid-19 per kommun som publiceras på Smittskydd Skånes webbplats Länk till annan webbplats. har Perstorp 31 konstaterade personer med covid 19.

Det är noll (0) fler än föregående vecka:

Enligt den senaste statistiken som publiceras på Regions Skånes webbplats har Perstorp 30 konstaterade personer som någon gång sedan den 2 mars har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning. Klicka på bilden för att komma till Region Skånes webbplats med statistik över aktuell lägesbild med siffror över provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.

Enligt den senaste statistiken som publiceras på Region Skånes webbplats har Perstorp 30 konstaterade personer som någon gång sedan den 2 mars har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning. Klicka på bilden för att komma till webbplatsen med statistik över aktuell lägesbild med siffror över provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.

 

Kommunsiffrorna som redovisas via www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/inledning/ Länk till annan webbplats. speglar inte hur många som är sjuka av covid-19 just nu, utan det totala antalet personer som är folkbokförda i respektive kommun och som någon gång sedan den 2 mars har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning.

Via Folkhälsomyndigheten går det även att följa antal fall av covid-19 i Sverige på kommunnivå. Länk till annan webbplats. (Data uppdateras torsdagar klockan 14.00 med föregående veckas data.) Kartan visar hur många personer som genom virusprovtagning konstaterats med covid-19 den senaste veckan i förhållande till antalet invånare som finns i kommunen. På så sätt blir siffrorna jämförbara mellan kommunerna. Folkhälsomyndigheten gör en omräkning till antal nya fall senaste veckan per 100 000 invånare.

Perstorps tal vecka 41 är 0 (noll) vilket kan jämföras med vecka 35 då motsvarande siffra var 146. (Viktigt att komma i håg är att det inte är lika med antalet personer som testats positiva utan ett jämförelsetal.)


Folkhälsomyndigheten uppdaterar varje torsdag klockan 14 covid-19 statistik för Sverige på kommunnivå. Data uppdateras med föregående veckas data. Klicka på bilden för att komma till sidan för Perstorp.

Folkhälsomyndigheten uppdaterar varje torsdag klockan 14 covid-19 statistik för Sverige på kommunnivå. Data uppdateras med föregående veckas data. Klicka på bilden för att komma till sidan för Perstorp.

Glöm inte - fortsätt följ rekommendationerna:

 • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik
 • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten. Använd handsprit om tillgång till tvål och vatten inte finns.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.
 • Om du får förkylningssymtom – stanna hemma och beställ ett gratis självtest via 1177.se Länk till annan webbplats.. Om du har covid-19 ska du stanna hemma minst sju dagar, inklusive två symtomfria dagar.
 • Friska personer i samma hushåll som en person med diagnosen covid-19 har en skyldighet att stanna hemma under en begränsad tid. Förhållningsreglerna gäller i sju dagar. Barn i för- och grundskolan ska fortsätta gå dit.
 • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest Länk till annan webbplats. för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.
 • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.
 • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112.

Senast uppdaterad: