Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Covid-19 vecka 43: Skärpta råd och ökad smittspridning

Sedan den 27 oktober gäller skärpta allmänna råd för Skåne. De skärpta råden har införts för att stoppa den kraftigt ökande smittspridningen i länet. Enligt Region Skåne har det de senaste dagarna tyvärr skett en rejäl ökning av covid-19 hos äldre personer. Antalet inlagda på sjukhus fortsätter också att öka.
Perstorps kommun följer utvecklingen kring coronaviruset och covid-19 och agerar efter myndigheternas rekommendationer.

Skärpta allmänna råd för Skåne.

Sedan den 27 oktober gäller skärpta allmänna råd för Skåne. De skärpta råden har införts för att stoppa den kraftigt ökande smittspridningen i länet. Klicka på bilden för att komma till Region Skånes webbplats.

Enligt den senaste statistiken som redovisas på Region Skånes webbplats med aktuell lägesbild har Perstorp totalt sedan den 2 mars 42 personer som konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning. Det är fyra fler än föregående vecka.

- Min vädjan till alla skåningar är att inte bli en del av smittspridningen. Den du smittar kan i sin tur smitta en äldre person. Den du smittar kan i sin tur smitta en undersköterska i äldrevården eller sjukvården, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne i ett pressmeddelande.


För att ytterligare följa rekommendationerna och bidra till en minskad smittspridning lokalt görs anpassningar i kommunens verksamheter under den tid som bestäms av myndigheterna.

Till exempel har Kundtjänst justerade öppettider, biblioteket endast öppet för in- och utlåning och Ugglebadet/Hälsoteket har stängt för vuxna (badet däremot öppet för simkunniuga ungdomar upp till 15 år). Dessutom har planerade aktiviteter som medborgarceremoni och en jazzkonsert ställs in.


Läget i Perstorp är annars stabilt. Inga kommunala verksamheter är drabbade utan bedrivs i vanlig ordning (dock med viss anpassning enligt ovan). En stab träffas regelbundet varje vecka och följer utvecklingen såväl i Perstorps kommun som i landet.

Viktigt är att alla fortsätter att egenansvar och följa myndigheternas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. råd.

Särskilt viktigt är det nu då råden för Skåne skärpts. Råden gäller till den 17 november men kan förlängas beroende på utvecklingen. (Klicka på plusset i gula balken nedan till höger för att läsa dem i sin helhet. Finns även länkar till information på andra språk som engelska, arabiska, somaliska och dari där).

Tillsammans hjälps vi åt att bromsa smittspridningen!

Skärpta allmänna råd i Skåne 27 oktober – 17 november

 

Enligt den senaste statistiken över konstaterade personer med Covid-19 per kommun som publiceras på Smittskydd Skånes webbplats Länk till annan webbplats. har Perstorp 42 konstaterade personer med covid 19. Det är fyra fler än förgående vecka. (Efter den 15 oktober använder Region Skåne Folkhälsomyndighetens siffror över totalt antal fall per kommun. Eftersom Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Skåne har lite olika sätt att räkna fall per kommun, är dessa siffror inte rakt av jämförbara med tidigare uppgifter.)


Covid-19 statistik. Kommunvis Skåne.

Enligt den senaste statistiken som publiceras på Region Skånes webbplats har Perstorp 42 konstaterade personer som någon gång sedan den 2 mars har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning. Klicka på bilden för att komma till webbplatsen med statistik över aktuell lägesbild med siffror över provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.


Kommunsiffrorna som redovisas via www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/inledning/ Länk till annan webbplats. speglar inte hur många som är sjuka av covid-19 just nu, utan det totala antalet personer som är folkbokförda i respektive kommun och som någon gång sedan den 2 mars har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning.

Via Folkhälsomyndigheten går det även att följa antal fall av covid-19 i Sverige på kommunnivå. Länk till annan webbplats. (Data uppdateras torsdagar klockan 14.00 med föregående veckas data.) Kartan visar hur många personer som genom virusprovtagning konstaterats med covid-19 den senaste veckan i förhållande till antalet invånare som finns i kommunen. På så sätt blir siffrorna jämförbara mellan kommunerna. Folkhälsomyndigheten gör en omräkning till antal nya fall senaste veckan per 100 000 invånare.

Perstorps tal vecka 43 är 66 vilket kan jämföras med vecka 35 då motsvarande siffra var 146. (Viktigt att komma i håg är att det inte är lika med antalet personer som testats positiva utan ett jämförelsetal.)

Statistik Folkhälsomyndigheten kommunvis Perstorp. Vecka 43

Folkhälsomyndigheten uppdaterar varje torsdag klockan 14 covid-19 statistik för Sverige på kommunnivå. Data uppdateras med föregående veckas data. Klicka på bilden för att komma till sidan för Perstorp.

Glöm inte - fortsätt följ rekommendationerna

  • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik

  • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten. Använd handsprit om tillgång till tvål och vatten inte finns.

  • Hosta och nys i armvecket.

  • Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.

  • Om du får förkylningssymtom – stanna hemma och beställ ett gratis självtest via 1177.se Länk till annan webbplats.. Om du har covid-19 ska du stanna hemma minst sju dagar, inklusive två symtomfria dagar.

  • Friska personer i samma hushåll som en person med diagnosen covid-19 har en skyldighet att stanna hemma under en begränsad tid. Förhållningsreglerna gäller i sju dagar. Barn i för- och grundskolan ska fortsätta gå dit.

  • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest Länk till annan webbplats. för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.

  • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.

  • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112.

Senast uppdaterad: