Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Covid-19 vecka 48: Smittspridningen fortsätter

Enligt den senaste statistiken för vecka 48 som publiceras på Region Skånes lägesbild har Perstorp 111 konstaterade personer som är folkbokförda i kommunen och som någon gång sedan den 2 mars konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning.
Det är 15 fler jämfört med föregående vecka.

Skärpta allmänna råd för Skåne. Covid-19 virus.

För att bromsa smittspridningen behöver vi alla ta egenansvar och undvika platser och situationer. Det är bara tillsammans som vi kan bromsa smittspridningen. Skärpta allmänna råd för Skåne gäller till 13 december men kan förlängas. Ställ dig själv frågan "Måste du" göra det du tänkt eller det kan vänta? Klicka på bilden för att komma till Region Skånes webbplats.

Perstorps kommun följer utvecklingen kring coronaviruset och covid-19 och agerar efter myndigheternas rekommendationer. En stab träffas regelbundet varje vecka. Läget i kommunen är stabilt. Verksamheter bedrivs i vanlig ordning under rådande omständigheter.

Konstaterade fall finns i verksamheten men dessa hanteras enligt gällande rutiner och påverkar inte verksamheten. Att fall konstaterats av covid-19 förändrar inte kommunens arbete - vi är förbereda på att hantera en uppkommen situation.
På grund av patientsekretessen kan vi inte gå in på enskilda sjukdomsfall.

Med anledning av den allvarliga situation vi befinner oss i, avråds från att tills vidare besöka kommunens äldreboenden. Avrådan ligger i linje med Folkhälsomyndighetens beslut om skärpta allmänna råd för Skåne. Även Folkhälsomyndigheten avråder alla som vistas i Skåne att umgås inomhus med andra personer än de som man bor med.

Dessutom följer kommunen Folkhälsomyndighetens rekommendation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. att vid konstaterad Covid-19 smitta i hushållen ska även symtomfria barn i för- och grundskola stanna hemma. Barnen ska stanna hemma i 7 dagar från det att den smittade personen har fått sitt positiva provsvar.

För att ytterligare möta de skärpta råden som beslutats från myndigheter har vissa verksamheter anpassats. Skärpningen gäller till den 13 december men kan förlängas beroende på utvecklingen.

Anpassningar gäller till exempel Anhörigstödet som stängt för fysiska besök men istället har telefontiderna utökats på vardagar. Vidare har Arbetsmarknadsenheten stängt för drop-in besök och Kundtjänst har justerade öppettider. Biblioteket är endast öppet för in- och utlåning och Ugglebadet/Hälsoteket har stängt för vuxna (badet däremot öppet för simkunniga ungdomar upp till 15 år).


Viktigt är att vi alla tänker uthållighet och fortsätter att egenansvar och följer myndigheternas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. råd.

Tillsammans bromsar vi smittspridningen!Lokalt för länet meddelar Region Skåne att det är ett fortsatt allvarligt läge. Samhällspridningen fortsätter att öka i hela Skåne och antalet smittade har passerat 32 000. Tyvärr syns heller ingen avflackning i kurvan.

Smittan finns i alla kommuner och de flesta fallen finns i åldersgrupperna 10-60 år. Men även på äldreboendena vilket påverkar belastningen i sjukvården.

- Skåningarna måste bli ännu bättre på att följa de skarpa råden, rekommendationer och föreskrifter som gäller. Många följer dem. Men det finns mer att göra, säger smittskyddsläkare Eva Melander på Region Skånes webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

- Vi måste fokusera på att få ner smittan – inte fundera på vems fel! Det enda som gäller är att fortsätta att hålla avstånd, hålla avstånd och hålla avstånd. Det är det som gör den stora skillnaden. Håller vi avstånd då är risken för smitta liten, säger Eva Melander också.(Klicka på plusset i gula balken nedan till höger för att läsa de skärpta råden i sin helhet. Finns även länkar till information på andra språk som engelska, arabiska, somaliska och dari).

Skärpta allmänna råd i Skåne 18 november – 13 december
Enligt den senaste statistiken över konstaterade personer med Covid-19 per kommun som publiceras på Smittskydd Skånes webbplats Länk till annan webbplats. har Perstorp 111 konstaterade personer med covid 19. Det är 15 fler än förgående vecka.


Covid-19 statistik. Kommunvis Skåne.

Enligt den senaste statistiken som publiceras på Region Skånes webbplats har Perstorp 111 konstaterade personer som någon gång sedan den 2 mars har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning. Klicka på bilden för att komma till webbplatsen med statistik över aktuell lägesbild med siffror över provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.


Kommunsiffrorna som redovisas via www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/inledning/ Länk till annan webbplats. speglar inte hur många som är sjuka av covid-19 just nu, utan det totala antalet personer som är folkbokförda i respektive kommun och som någon gång sedan den 2 mars har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning.

Via Folkhälsomyndigheten går det även att följa antal fall av covid-19 i Sverige på kommunnivå. Länk till annan webbplats. (Data uppdateras torsdagar klockan 14.00 med föregående veckas data.) Kartan visar hur många personer som genom virusprovtagning konstaterats med covid-19 den senaste veckan i förhållande till antalet invånare som finns i kommunen.

På så sätt blir siffrorna jämförbara mellan kommunerna. Folkhälsomyndigheten gör en omräkning till antal nya fall senaste veckan per 100 000 invånare.

 • Snitt för Skåne vecka 48: 413 nya konstaterade covid-19 fall per 100 000 invånare.
 • Perstorps tal vecka 48 är 200 vilket kan jämföras med vecka 35 då motsvarande siffra var 146.

  (Viktigt att komma i håg är att det inte är lika med antalet personer som testats positiva utan ett jämförelsetal.)

Statistik Folkhälsomyndigheten kommunvis Perstorp. Vecka 48

Folkhälsomyndigheten uppdaterar varje torsdag klockan 14 covid-19 statistik för Sverige på kommunnivå. Data uppdateras med föregående veckas data. Klicka på bilden för att komma till statistiken där det går att söka upp Perstorp.

Glöm inte - fortsätt följ rekommendationerna

 • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik

 • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten. Använd handsprit om tillgång till tvål och vatten inte finns.

 • Hosta och nys i armvecket.

 • Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.

 • Om du får förkylningssymtom – stanna hemma och beställ ett gratis självtest via 1177.se Länk till annan webbplats.. Om du har covid-19 ska du stanna hemma minst sju dagar, inklusive två symtomfria dagar.

 • Friska personer i samma hushåll som en person med diagnosen covid-19 har en skyldighet att stanna hemma under en begränsad tid. Förhållningsreglerna gäller i sju dagar. Barn i för- och grundskolan ska också stanna hemma enligt nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

 • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest Länk till annan webbplats. för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.

 • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.

 • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112.

Senast uppdaterad: