Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Covid-19 vecka 8: Antal konstaterade fall fortsätter öka

Enligt den senaste statistiken för vecka 8 som publiceras på Region Skånes lägesbild har Perstorp 524 konstaterade personer som är folkbokförda i kommunen och som någon gång sedan den 2 mars 2020 konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning.
Det är 33 fler jämfört med föregående vecka. När det gäller vaccinering har 296 personer fått dos 1 och 192 är färdigvaccinerade.

Håll avstånd och ta ansvar. Covid-19 virus. Läget är allvarligt. Testadig vid symtom. Information om vaccination via 1177.se

Läget är fortsatt allvarligt. För att bromsa smittspridningen behöver vi alla ta egenansvar och undvika platser och situationer där trängsel kan uppstå. Så fortsätt håll avstånd, träffa så få personer som möjligt, arbeta hemifrån och följ myndigheternas rekommendationer och restriktioner så smittspridningen kan bromsas ytterligare. Klicka på bilden för att komma till Region Skånes webbplats där samlad information för Skåne finns att läsa. Till exempel finns värdefull information kring pågående och kommande vaccination.

Läget i kommunen

Perstorps kommun följer och agerar kring utvecklingen coronaviruset och covid-19.

Allt vårt arbete följer myndigheternas rekommendationer.

En stab träffas regelbundet varje vecka. Läget i kommunen är stabilt. Verksamheter bedrivs i vanlig ordning under rådande omständigheter. Personal som kan arbetar så mycket som möjligt hemifrån.

Konstaterade fall finns i verksamheten men dessa hanteras enligt gällande rutiner och påverkar inte verksamheten. Att fall konstaterats av covid-19 förändrar inte kommunens arbete - vi är förbereda på att hantera situationer som uppkommer.
På grund av patientsekretessen går vi inte in på enskilda sjukdomsfall.


Vaccination mot covid-19 påbörjad

Vaccineringen i Perstorp är påbörjad. Personal och brukare på de särskilda boendena Österbo och Ybbåsen som önskat vaccin har fått det. Enligt Region Skånes lägesbild är det 296 personer som fått dos 1 och 192 är färdigvaccinerade.

1177.se Länk till annan webbplats.finns information om hur och när olika grupper erbjuds vaccin mot covid-19. Det går inte att boka tid för vaccination. Att vaccinera sig är gratis.

Det är Region Skåne som tilldelar vaccindoser. Omfattning och tilldelning beror på hur de ansvariga fördelar vaccinet.

Lägesbild vecka 8: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • I veckan fick alla, som är födda 1936 eller tidigare, ett brev med information om hur tid för vaccination bokas. Det görs genom att ringa sin vanliga vårdcentral eller logga in på 1177.se.
 • Region Skåne fortsätter att vaccinera de allra äldsta skåningarna mot covid-19, i enlighet med Folkhälsomyndighetens prioritering.
 • Brevet kommer i kuvert med Region Skånes logotyp och avsändaren är den vårdcentral man brukar gå till. Totalt antal utskick: 85 år och äldre - 40 000 personer, 76-84 år - 90 000 personer, 70-75 år - 86 000 personer, 65-69 år - 70 000 personer.

 • Det går inte att ringa 1177 för att boka vaccintid, den möjligheten/tjänsten finns inte genom 1177 på telefon. Region Skåne uppger att vaccinationsviljan är mycket stor bland skåningarna och det är många som ringer till 1177 just nu. Men det är viktigt att de som är sjuka och behöver vård eller rådgivning kommer fram.
 • Alla erbjuds vaccin och det är gratis. De äldsta går först. Det går inte att boka tid förrän man fått ett brev från Region Skåne där vaccinering erbjuds och att man blir ombedd att boka tid.
 • På Region Skånes lägesbild (se bild nedan) redovisas varje vecka antalet vaccinerade per kommun. Perstorps siffra vecka 8 för hur många som fått dos 1 är 296 (+ 16). Antalet färdigvaccinerade är hittills 192 (+78).


Statistik över antalet vaccinerade i Skånes kommuner

Region Skåne har börjat vaccinera mot covid-19 och planerar för en löpande vaccination under det första halvåret av 2021. Planeringen utgår från Folkhälsomyndighetens nationella plan för vaccination mot covid-19. Klicka på bilden för att komma direkt till Regions Skånes lägesbild för vaccinationer.


 

Tidplan för vaccineringen:

De äldsta i varje fas vaccineras först, enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.


Tidplan vaccinering mot covid-19

Vaccinationen är igång i Skåne. Du kan inte själv boka en tid för vaccination ännu. På den grafiska bilden ovan och i texten nedan du se när olika personer får vaccinera sig i Skåne. Tidsplanen är preliminär och kan ändras. Det beror bland annat på hur många doser vaccin som Region Skåne får och när leveranserna av vaccin kommer.

Fas 1 startar i januari – pågår

Du som bor på ett särskilt boende för äldre

 • Du blir erbjuden vaccination med start i januari eller februari.
 • Du blir vaccinerad av vårdpersonal där du bor.

Du som har hemsjukvård eller bor tillsammans med någon som har hemsjukvård

 • Du kommer bli erbjuden vaccination med start i januari eller februari.
 • Du som är vuxen och bor i samma hem kommer också blir erbjuden vaccination.
 • Du blir vaccinerad av vårdpersonal där du bor.

Du som har hemtjänst med behov av omvårdnad eller bor tillsammans med någon som har sådan hemtjänst

 • Du blir erbjuden vaccination med start i februari.
 • Det här gäller för dig som har hemtjänst varje dag eller om du får regelbunden hjälp med personlig omvårdnad av hemtjänsten.
 • Du som är vuxen och bor i samma hem kommer också blir erbjuden vaccination.
 • Du blir vaccinerad på vårdcentralen.
 • Du får ett informationsblad från hemtjänstpersonalen med mer information om hur du bokar din tid för vaccination.

Du som tillhör prioriterad personal inom vård och omsorg

 • Du blir erbjuden vaccination med start i januari eller februari.
 • Det här gäller dig som jobbar med vård och omsorg av äldre eller om du jobbar på avdelningar som är prioriterade inom akutsjukvården.

Uppdatering 10 februari: Vaccinering av vårdpersonal inom akutsjukvården är tillfälligt pausad. Det beror på minskade leveranser av vaccin. Du kommer bli erbjuden vaccination igen i mars.


Fas 2 - startar i mitten av mars

Du som är 65 år eller äldre

 • Du blir erbjuden vaccination med start i mitten av mars.
 • Du som är född 1956 eller tidigare får ett brev till adressen där du är folkbokförd med information om hur du bokar tid för vaccinering.
 • Du bokar din tid genom att logga in på 1177.se eller att ringa till din vårdcentral.
 • Du blir vaccinerad på vårdcentralen.
 • Du kan inte boka en tid förrän du fått brevet. Du som är äldst får brevet först.

Du som har genomgått en benmärgs- eller organtransplantation eller bor med någon som har det

 • Du blir erbjuden vaccination med start i mitten av mars.
 • Du blir vaccinerad på sjukhuset.
 • Du får ett brev från din behandlande läkare med information om hur du bokar tid för vaccinering.
 • Du kan inte boka tid förrän du fått brevet.

Du som får behandling med dialys eller bor med någon som får det

 • Du blir erbjuden vaccination med start i mitten av mars.
 • Du blir vaccinerad på sjukhuset.
 • Du får ett brev från din behandlande läkare med information om hur du bokar tid för vaccinering.
 • Du kan inte boka tid förrän du fått brevet.

Du som arbetar med vård och omsorg

 • Du blir erbjuden vaccination med start i april.
 • Det gäller dig som jobbar nära patienter eller brukare inom vård och omsorg men inte tillhör prioriterad vårdpersonal inom akutsjukvården eller arbetar i äldreomsorgen.
 • Det gäller också dig som jobbar nära personer som får stöd enligt LSS.

Du som får stöd enligt LSS eller har beslut om assistansersättning

 • Du blir erbjuden vaccination med start i april.
 • Det gäller om du får stöd enligt LSS eller har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.
 • Du blir vaccinerad på sjukhuset.
 • Du kan inte boka tid för vaccination ännu, mer information kommer.


Fas 3 - startar i april

Du som är 60-64 år

 • Du blir erbjuden vaccination med start i april.
 • Det här gäller dig som är född mellan 1957 och 1961.
 • Vaccinering sker genom en mottagning som har avtal med Region Skåne att vaccinera.
 • Du kan inte boka tid för vaccination ännu, mer information kommer.

Du som av vissa anledningar har svårt att följa råden för att minska spridningen av covid-19

 • Du blir erbjuden vaccination med start i april.
 • Det här gäller till exempel dig som har en demenssjukdom, har en funktionsnedsättning eller om du är hemlös.
 • Du kan inte boka tid för vaccination ännu, mer information kommer.

Du som är 18-59 år och har en större risk att bli allvarligt sjuk

 • Du blir erbjuden vaccination med start i april.
 • Du blir vaccinerad på din vårdcentral.
 • Det här gäller dig som har en sjukdom eller tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk, till exempel om du har kronisk hjärt-kärlsjukdom, diabetes eller Downs syndrom.
 • Du kan inte boka tid för vaccination ännu, mer information kommer.

Läs mer om de rekommenderade prioriteringarna på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Fas 4 - startar i maj

Du som är 18-59 år och inte har en större risk för att bli allvarligt sjuk

 • Du blir erbjuden vaccination med start i mitten av maj.
 • Du kan vaccinera dig efter att alla prioriterade grupper har fått erbjudande om vaccinationen.
 • Du kommer kunna att vaccinera dig genom en mottagning som har avtal med Region Skåne att vaccinera.
 • Du kan inte boka tid för vaccination ännu, mer information kommer.

Frågor och svar om vaccinering mot covid-19 finns på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 Avrådan från besök

Med anledning av den allvarliga situation vi befinner oss i i länet och landet, fortsätter vi avråda från att tills vidare besöka kommunens äldreboenden. (Om besök trots allt behöver göras - läs här vad som gäller).  Öppnas i nytt fönster.Avrådan ligger i linje med Folkhälsomyndighetens beslut som avråder alla som vistas i Skåne att umgås inomhus med andra personer än de som man bor med.


Anpassning av verksamheter

För att möta råden och restriktionerna från myndigheter har vissa verksamheter i kommunen anpassats:

 • Högstadiet årskurs 7-9 på Centralskolan som haft distansundervisning sedan måndag 11 januari övergick till växelvis undervisning från och med måndag 25 januari. Det innebär att eleverna blandar mellan distansundervisning och undervisning på skolan. Eleverna i årskurs 9 var först att återvända till skolan vilket de gjorde onsdag 27 januari.
  Tanken var att årskurs 9 från och med vecka 9 och fram till påsklovet skulle ha all sin undervisning på plats i skolan medan årskurs 7 och 8 växlar. Men utifrån rekommendationer från Smittskydd Skåne beslutades att Centralskolan 7-9 bedriver fjärrundervisning vecka 9. Från och med vecka 10 gäller växelvis undervisning där en tredjedel av eleverna har undervisning på skolan. Resterande kör på distans.

Elever och vårdnadshavare har fått information från skolan vad som gäller. Via en särskild e-tjänst som öppnats för Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. beställning av lunchlådor erbjuds elever som har distansundervisning möjligheten att beställa lunch.

Notera att fjärrundervisningen inte gäller elever som tillhör grundsärskolan eller där rektor beslutar annat.

Mer information till elever och vårdnadshavare finns på skolportalen Infomentor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..Det gällande nationella restriktionerna (Läs dem längre ner på sidan genom att trycka på plusset till höger i den gula balken) har ytterligare skärpts och förlängts. Fortfarande gäller att hålla avstånd, undvika situationer och miljöer med trängsel samt minimera kontakten med andra människor.

Viktigt är att vi alla tänker uthållighet och fortsätter att egenansvar och följer myndigheternas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. råd.

Läs mer om Covid-19 och vaccinering på Folhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsammans bromsar vi smittspridningen!


Enligt den senaste statistiken över konstaterade personer med Covid-19 per kommun som publiceras på Smittskydd Skånes webbplats Länk till annan webbplats. har Perstorp 524 konstaterade personer med covid 19. Det är 33 fler än förgående vecka och 502 fler än vecka 35 då smittspridningen tog fart i kommunen. (Källa: Smittskydd Skåne)


Covid-19 statistik. Kommunvis Skåne.

Enligt den senaste statistiken som publiceras på Region Skånes webbplats har Perstorp 524 konstaterade personer som någon gång sedan den 2 mars 2020 har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning. Klicka på bilden för att komma till webbplatsen med statistik över aktuell lägesbild med siffror över provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.


Läget i länetRegion Skåne meddelar att covid-läget är fortsatt allvarligt och att samhällsspridningen fortsätter i såväl Skåne som omvärlden. Antalet fall i Skåne är nära 113 000.

Under den gångna veckan uppmärksammades det faktum att ett år efter första skånska covidfallet passerat. Vaccineringen är igång sedan slutet av december, men än är covid-19 inte över.

Det var vid en pressträff den 2 mars 2020 som Regions Skånes smittskyddsläkare Eva Melander berättade om första diagnosticerade covidfallet i Skåne.

– Det har varit ett omtumlande år för oss alla och jag önskar att jag nu kunde säga att det var något vi kunde lägga bakom oss. Men detta är långt ifrån över. Vi har fortfarande en hög smittspridning i Skåne och omvärlden och måste fortsätta att leva med restriktioner ett tag till, säger Eva Melander.

Region Skåne har i takt med pandemin byggt upp en robust kapacitet gällande covidvård, provtagning, smittspårning och vaccinering. Nu hänger utvecklingen i Skåne inte bara på vaccinleveranserna utan även på att invånarna fortsätter att följa de regler och rekommendationer som gäller.

– Om en stor del av befolkningen hinner bli vaccinerade till sommaren kanske vi kan lätta på åtgärderna och börja återgå till ett lite mer normalt liv då. Nu gäller det att inte snubbla på mållinjen, säger Eva Melander.


Vaccinationer

Snart börjar Region Skåne att vaccinera skåningar som är födda 1956 eller tidigare. Under vecka 8 skickade s ett personligt informationsbrev med erbjudande om vaccin mot covid-19.

Informationsbrevet skickas ut i omgångar uppdelat på åldersintervall. Först ut att få är de allra äldsta, 85 år eller äldre.

Brevet kommer från vårdcentralerna i Skåne och berättar om hur tid för vaccinering bokas via 1177.se eller om man så föredrar det, genom att ringa sin vårdcentral.

Vaccinationen är ett erbjudande och kostar inget. Det är bara tiden för den första sprutan som bokas själv. Tid för spruta nummer två fås vid första sticket.
Råd för att minska smittspridningen

Du har ett personligt ansvar att skydda dig själv och andra. Genom att följa de nationella råden tar du ditt ansvar för att minska smittspridningen.

Råd för att minska smittspridningen (1177.se) Länk till annan webbplats.(Klicka på plusset i gula balken nedan till höger för att läsa gällande restriktioner och råd i sin helhet.)

Regeringens förlängning av restriktioner - det här gäller
Skärpta nationella råd
Kommunsiffrorna som redovisas via www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/inledning/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. speglar inte hur många som är sjuka av covid-19 just nu, utan det totala antalet personer som är folkbokförda i respektive kommun och som någon gång sedan den 2 mars 2020 har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning.

Via Folkhälsomyndigheten går det även att följa antal fall av covid-19 i Sverige på kommunnivå. Länk till annan webbplats.


Kartan visar hur många personer som genom virusprovtagning konstaterats med covid-19 den senaste veckan i förhållande till antalet invånare som finns i kommunen.

På så sätt blir siffrorna jämförbara mellan kommunerna. Folkhälsomyndigheten gör en omräkning till antal nya fall senaste veckan per 100 000 invånare.


Nya konstaterade covid-19 fall per 100 000 invånare per kommun den senaste veckan:

 • Snitt för Skåne vecka 8: 209 nya konstaterade covid-19 fall per 100 000 invånare. (- 19 jämfört med vecka 7)

 • Perstorps tal vecka 8 är 334vilket kan jämföras med vecka 35 då motsvarande siffra var 146. (Och jämfört med vecka 7 är det -26)

(Viktigt att komma i håg är att det inte är lika med antalet personer som testats positiva utan ett jämförelsetal.)

Statistik Folkhälsomyndigheten kommunvis Perstorp. Vecka 7

Folkhälsomyndigheten uppdaterar veckovis covid-19 statistiken för Sverige på kommunnivå. Data uppdateras med föregående veckas data. Klicka på bilden för att komma till statistiken där det går att söka upp Perstorp.

Glöm inte - fortsätt följ rekommendationerna

 • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik

 • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten. Använd handsprit om tillgång till tvål och vatten inte finns.

 • Hosta och nys i armvecket.

 • Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.

 • Om du får förkylningssymtom – stanna hemma och beställ ett gratis självtest via 1177.se Länk till annan webbplats.. Om du har covid-19 ska du stanna hemma minst sju dagar, inklusive två symtomfria dagar.

 • Friska personer i samma hushåll som en person med diagnosen covid-19 har en skyldighet att stanna hemma under en begränsad tid. Förhållningsreglerna gäller i sju dagar. Barn i för- och grundskolan ska också stanna hemma enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

 • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest Länk till annan webbplats. för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.

 • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.

 • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112.

Senast uppdaterad: