Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Dags för årets medborgarundersökning

Nu är det dags för SCB:s årliga medborgarundersökning där invånarna får möjligheten att tycka till om hur det är att leva i sin kommun.
I år deltar 135 kommuner (däribland Perstorp) och beroende på storleken av kommunen väljer Statistiska Centralbyrån (SCB) hur många invånare i varje kommun som får enkäten hemskickad till sig.
Informationsbrev med inloggningsuppgifter till webbenkät skickadess ut mellan 24-30 augusti, själva enkäten skickades ut mellan den 5-9 september.

Bildcollage med förstasidan på Statistiska Centralbyråns Medborgarundersökning för Perstorp 2022

Totalt får 1000 slumpmässigt valda Perstorpsbor möjlighet att svara på undersökningen där sista svarsdatum via brev är 31 oktober medan det går att svar digitalt på webben till den 3 november klockan 13:00. Det är frivilligt att delta.

SCB:s medborgarundersökning görs för att mäta invånarnas attityder till kommunernas verksamheter: hur det är att bo och leva där samt vilket inflytande invånarna upplever att de har. Den ger en inblick i hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och värdefull vägledning i kommunernas arbete.

- ”Det är av stor vikt att just du deltar och fyller i dina upplevelser så att kommunen kan fortsätta utvecklas i just den riktning som du som bor här vill. Stort tack för din medverkan, säger kommunstyrelsens t.f ordförande Patrik Ströbeck.”

Totalt får 1000 slumpmässigt valda Perstorpsbor möjlighet att svara på undersökningen där sista svarsdatum via brev är 31 oktober medan det går att svar digitalt på webben till den 3 november klockan 13:00.

Det är frivilligt att delta. Men beskrivningen av medborgarnas syn på kommunen blir bättre och säkrare om fler svarar.

Informationsbrev med inloggningsuppgifter till webbenkät skickades ut mellan 24-30 augusti, själva enkäten skickades ut mellan den 5-9 september. SCB skickar även ut påminnelser löpande under undersökningstiden.

Webbenkäten går att besvara på svenska eller engelska. Pappersenkäten finns på svenska och arabiska. Den som vill ha en arabisk enkät kan ringa 010-479 69 30, så skickar SCB över en sådan.

- För att Perstorp som kommun ska kunna utvecklas behöver kommunen ett underlag om vad kommuninvånarna tycker om vår verksamhet som skolan, äldreomsorg och infrastruktur. Det är också viktigt för kommunen att veta om du upplever att du har inflytande på Perstorps utveckling. Perstorp ska vara en kommun med hög kvalitet och en medborgarundersökning är ett viktigt verktyg för att kunna utveckla kommunen utifrån kommuninvånarens behov. Därför är det viktigt att ni som får möjligheten att svara på enkäten också gör det, du bidrar till vår utveckling. Ni som inte är en av de tusen kan lämna synpunkter och göra felanmälan via vår E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., säger utvecklingsstrateg Victor Vilsmyr som ansvarar för undersökningen i kommunen.

Vad händer sedan?

Resultat från medborgarundersökning 2022 levereras i december 2022 och publiceras på webben www.perstorp.se och på www.SCB.se

Efter att Perstorps kommun får underlaget från SCB så kommer detta att analyseras och vara en del i Perstorps årsredovisning. Dessutom ingår det i budgetarbetet och den kommunövergripande nuläges- och omvärldsanalysen. Underlaget används av alla verksamheter som en del i vårt förbättring- och utvecklingsarbete.

Avslutningsvis en sista liten påminnelse: Alla svar gör skillnad!

Tack för din medverkan och ditt engagemang!

Fakta: SCB:s medborgarundersökning

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska, finska eller spanska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Årets undersökningsperiod pågår till den 3 november. Resultaten presenteras i december.

Senast uppdaterad: