Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Dags för årets trygghetsmätning

Fyll i beskrivning av bilden

Polismyndigheten tillsammans med Perstorps kommun genomför nu en årlig lokal trygghetsmätning.
- Vi är mycket angelägna om att så många som möjligt svarar, säger Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna hos Polismyndigheten.

Totalt får 600 medborgare i åldern 16-85 år i Perstorps kommun möjlighet att i enkätform (skickas ut av undersökningsföretaget Indikator) svara på hur de ser på tryggheten i sitt bostadsområde.

I hela region Syd erbjuds totalt 71 700 medborgare (i åldern 16-85 år) i 58 kommuner chansen att svara på hur de ser på tryggheten där de bor.

- Resultatet av den lokala trygghetsmätningen är ett av de viktigaste underlagen vi har för att planera framförallt det brottsförebyggande arbetet och samverkan mellan polis, kommun och andra parter. Därför är vi mycket angelägna om att så många som möjligt svarar, säger Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna hos Polismyndigheten.

För att få större kunskap om vad medborgarna har för uppfattning om sin boendemiljö ställs i enkäten ett antal frågor som har betydelse för polisens och kommunens strävan att utföra ett bra arbete.

- Vi vill till exempel veta hur du som invånare ser på eventuella problem i ditt bostadsområde, om du har varit utsatt för brott eller inte under det senaste året, om du känner oro för att utsättas för brott och även om du känner dig trygg i ditt bostadsområde på kvällarna, säger Mats Trulsson.

I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens verksamhet i det aktuella närområdet. Resultaten sammanställs och presenteras sedan under hösten.

Senast uppdaterad: