Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Delegationen mot segregation besöker Perstorp

Fyll i beskrivning av bilden

Delegationen mot segregation besökte 20-21 september 2018 Perstorp Åstorp för att diskutera kommunernas framtida arbete mot segregation. Perstorp och Åstorp tillhör två av de 32 kommuner som har möjlighet att söka särskilt stöd för att bryta den socioekonomiska segregationen och minska klyftorna.

-Vår ambition med besöken är att tillsammans med kommunerna föra en dialog kring utmaningar och möjligheter i arbetet för att minska och motverka segregation samt hur myndigheten kan vara ett stöd i detta arbete, säger Inger Ashing, direktör på Delegationen mot segregation, som är på plats både i Åstorp och i Perstorp.


Delegationen mot segregation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ska under dagarna träffa såväl kommunledning som tjänstepersoner som arbetar med frågor som bland annat rör bostadsförsörjning, utbildning och arbetsmarknad.

- Dessa ekonomiska medel är en förutsättning för att kraftfullt äntligen få möjlighet för att skapa nya förutsättningar för Perstorps fortsatta utveckling. Jag ser verkligen fram emot detta arbete tillsammans med andra aktörer, säger Ronny Nilsson (S), kommunalråd i Perstorps kommun.

- Vi ser fram emot ett intressant och spännande första möte med Delegationen mot segregation. I vårt arbete kommer kommunen att värdera tidiga och samordnande insatser för att bryta resan mot ett livslångt utanförskap och se vad som leder till och förstärker detta utanförskap. Detta är första steget på ett flerårigt arbete som kommer att leda till att tydligt förstärka arbetet med att motverka segregation, säger Ronny Sandberg (S), kommunalråd i Åstorps kommun.

Den 20 september 2018 besökte Delegationen mot segregation Åstorp och den 21 september Perstorp.


Fakta/Satsning på 32 kommuner

Med början under 2018 ges 32 kommuner med områden med socioekonomiska utmaningar möjlighet att ansöka om att få ta del av en särskild långsiktig satsning för att motverka segregation.

Satsningen innebär att kommunerna kan ansöka om sammanlagt 425 miljoner kronor under 2018, 1,3 miljarder kronor under 2019 och därefter 2,2 miljarder kronor årligen fram till år 2027.

Delegationen mot segregation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har till uppgift att främja samverkan, bygga och sprida kunskap och ge ekonomiskt stöd, så att insatserna mot segregation får bättre effekt. Det långsiktiga målet är att förbättra situationen i områden med socioekonomiska utmaningar och motverka strukturella orsaker till segregation.       

Senast uppdaterad: