Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Du som är utvald - sista möjligheten att delta i årets medborgarundersökning

SCB:s årliga medborgarundersökning, där invånarna får möjligheten att tycka till om hur det är att leva i sin kommun, går nu in i slutfasen.
Möjligheten att svara på enkäten via brev avslutas den 29 oktober medan webbvarianten håller öppet ytterligare några dagar till den 3 november.
Aktuell svarsfrekvens för Perstorp är för närvarande 35,6 procent.

Bild med texten Är du utvald? Det är dags för SCB:s årliga medborgarundersökning

Årets medborgarundersökning där Perstorps kommun deltar som en av 161 kommuner är inne i slutfasen. Tusen slumpvis utvalda Perstorpsbor får möjlighet att svara på undersökningen. Sista svarsdatum per brev är den 29 oktober och via webben den 3 november.

I år deltar rekordmånga kommuner (totalt 161 stycken varav Perstorp är en) och beroende på kommunstorlek väljer Statistiska Centralbyrån (SCB) hur många invånare i varje kommun som får enkäten hemskickad till sig.

Totalt är det tusen slumpmässigt valda Perstorpsbor som får möjlighet att svara på undersökningen där sista svarsdatum via brev är 29 oktober men det går att svara digitalt på webben till den 3 november klockan 12:00.

SCB:s medborgarundersökning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. görs för att mäta invånarnas attityder till kommunernas verksamheter: hur det är att bo och leva där samt vilket inflytande invånarna upplever att de har. Den ger en inblick i hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och värdefull vägledning i kommunernas arbete. Kommunspecifika tilläggsfrågor ingår också. För Perstorps dela handlar de till exempel om digitala tjänster och Perstorps kommuns ledord.

I årets omgång deltar 161 kommuner och totalt ingår 209 079 personer i urvalet vilket är nytt rekord för medborgarundersökningen

- Det är av stor vikt att just du deltar och fyller i dina upplevelser så att kommunen kan fortsätta utvecklas i just den riktning som du som bor här vill. Stort tack för din medverkan, säger kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau.

Det är frivilligt att delta. Men beskrivningen av medborgarnas syn på kommunen blir bättre och säkrare om fler svarar.

2020 var svarsfrekvensen 39 procent och 2019 var den 37 procent.

- Svarsfrekvensen har ökat de senaste åren och vi hoppas det fortsätter så. Det vore bra för kommunens underlag om vi kunde komma över fyrtio procent, säger utvecklingsstrateg Victor Vilsmyr som ansvarar för undersökningen i Perstorps kommun.

  • Informationsbrev med inloggningsuppgifter till webbenkät skickades ut i slutet av augusti/början av september medan enkäten skickades ut under första veckorna i september. SCB skickar även ut påminnelser löpande under undersökningstiden.
  • Webbenkäten går att besvara på svenska eller engelska. Pappersenkäten finns på svenska och arabiska. Den som vill ha en arabisk enkät kan ringa 010-479 69 30, så skickar SCB över en sådan.

- För att Perstorp som kommun ska kunna utvecklas behöver kommunen ett underlag om vad kommuninvånarna tycker om vår verksamhet som skolan, äldreomsorg och infrastruktur. Det är också viktigt för kommunen att veta om du upplever att du har inflytande på Perstorps utveckling. Perstorp ska vara en kommun med hög kvalitet och en medborgarundersökning är ett viktigt verktyg för att kunna utveckla kommunen utifrån kommuninvånarens behov. Därför är det viktigt att ni som får möjligheten att svara på enkäten också gör det, du bidrar till vår utveckling. Ni som inte än en av de tusen kan lämna synpunkter och göra felanmälan via vår E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., säger Victor Vilsmyr.

Vad händer sen?

Resultat från medborgarundersökning 2021 levereras i december 2021 och publiceras på Perstorp.se och på SCB.se

Efter att Perstorps kommun får underlaget från SCB så kommer underlaget analyseras och vara en del i budgetarbetet samt den kommunövergripande nuläge- och omvärldsanalys som genomförs årligen. Underlaget används också ute i respektive verksamhet i deras utvecklingsarbete.

Vad är nytt med årets medborgarundersökning?

Fler Perstorpsbor får nu möjligheten att delta, från 800 (2020) till 1000 (2021). Medborgarundersökningen har fått nya frågor samt ett nytt enklare upplägg med fyra svarsalternativ utifrån verbaliserade frågor istället för skala (1-10).

Och en sista påminnelse, Alla svar gör skillnad!

Tack för din medverkan och ditt engagemang!

Fakta: SCB:s medborgarundersökning

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska, finska eller spanska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Årets undersökningsperiod pågår till den 3 november. Resultaten presenteras i december.

Senast uppdaterad: