Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Du som är utvald - ta chansen att medverka
i SCB:s medborgarundersökning


Statistiska Centralbyrån (SCB) har skickat ut enkäten till slumpmässigt utvalda invånare (800 stycken) i Perstorps Kommun som får möjlighet att tycka till om hur det är att leva i vår kommun.
- Alla svar är viktiga och ju fler som svarar desto mer har vi att gå på i vårt förbättringsarbete, säger utvecklingsstrateg Victor Vilsmyr som ansvarar för undersökningen i kommunen.

Utvald fråga för Medborgarundersökning 2020

Är du utvald att medverka i SCB:s medborgarundersökning? Totalt får 800 slumpmässigt valda Perstorpsbor möjlighet att svara på undersökningen där sista svarsdatum via brev är 30 oktober och via webb den 5 november.

Resultatet ger en inblick i hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och blir en värdefull vägledning för kommunens arbete.

I år ingår dessutom några frågor relaterade till coronapandemin.

Perstorps kommun uppskattar alla svar vi får in för att få ett så bra underlag som möjligt för framtida utveckling.

Sista svarsdatum via brev är 30 oktober och via webb den 5 november. Det är frivilligt att delta.

Webbenkäten går även att besvara på engelska, finska och spanska. Pappersenkäten finns på svenska och arabiska. Den som vill ha en arabisk enkät kan ringa 010-479 69 30, så skickar SCB över en sådan.

- Just nu ligger vi på en svarsfrekvens på 37,4 procent. Det är bra men vi önskar fler svar då är en möjlighet för dig som invånare att påverka kommunens utveckling, säger Victor Vilsmyr.

Tack för din medverkan!

Senast uppdaterad: