Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Efter 150 trängselkontroller -
överlag gott betyg till serveringarna

Under våren och sommaren har Söderåsens Miljöförbund genomfört trängselkontroll på över 110 restauranger och kaféer. Totalt cirka 150 kontroller.
- Trots att våra verksamheter genomgått en tuff tid har de allra flesta hanterat den nya tillfälliga lagen på ett ansvarsfullt sätt och några stora problem med trängsel har inte förekommit, säger Jim Nielsen miljöinspektör på Söderåsens miljöförbund.

Söderåsens Miljöförbund har under våren och sommaren kontrollerat 110 serveringsställen och gjort totalt 150 kontroller av hur det står  till med eventuell trängsel.

Söderåsens Miljöförbund har under våren och sommaren kontrollerat 110 serveringsställen och gjort totalt 150 kontroller av hur det står till med eventuell trängsel. Trots att vissa verksamheter krävt tillsyn vid upprepade tillfällen, har det inte identifierats några stora problem med trängsel. Däremot har verksamheterna i varierande omfattning vidtagit förbyggande smittskyddsåtgärder för det fall att trängsel skulle uppkomma.

Den var den 24 mars 2020 som Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. beslutade om en föreskrift och allmänna råd om att förhindra smitta av virussjukdomen covid-19 på serveringar tillhörande exempelvis restauranger och caféer. Föreskriften beslutades med stöd av smittskyddsförordningen och kontroll av att den följdes lades på kommunerna (i det här fallet lika med Söderåsens Miljöförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) tillsammans med smittskyddsläkare.

Den 1 juli kom en ny lag om tillfälliga smittskydds­åtgärder på serveringsställen som gav kommunerna hela uppdraget.

Inom Söderåsens miljöförbunds verksamhetsområde finns ca 160 verksamheter inom branscherna restaurang, pizzeria, gatukök, café och konditori. Av dessa har 110 haft öppet sin servering och fått inspektioner. Trängselkontrollerna påbörjades i början av maj och har fortsatt under hela sommaren.

- Vi förklarar, resonerar och delar ut broschyrer och affischer som de kan sätta upp, allt för att de ska förebygga risken för trängsel och möjliggöra god handhygien, säger Jim Nielsen miljöinspektör på Söderåsens miljöförbund.

- En del verksamheter har vi varit i kontakt med via telefon eller e-post för att föra en dialog och dela med oss av informationsmaterial, tillägger han.

Trots att vissa verksamheter krävt tillsyn vid upprepade tillfällen, har det inte identifierats några stora problem med trängsel. Där­emot har verksamheterna i varierande omfattning vidtagit förbyggande smittskyddsåt­gärder för det fall att trängsel skulle uppkomma.

- Det är mycket viktigt att alla förstår att vi lätt riskerar ökad smittspridning i samhället om vi inte vidtar förebyggande åtgärder eller glömmer bort att tvätta händerna och hålla avstånd, säger Torbjörn Ekelund (L) ordförande i direktionen för Söderåsens miljöförbund. Jag följer utvecklingen av virussjukdomen Covis-19 i Skåne även som ledamot av Region Skånes primärvårdsnämnd. Jag ser att det arbete som miljöförbundet utför är jätteviktigt för att minska trycket på vården. Pandemin är inte över än!

Cirka 150 kontroller har genom­förts. Kontrollerna har skett under dagtid, men även på kvällar och helger.

- Det har varit en prioriterad uppgift för oss på miljöförbundet som vi kommer att fortsätta med så länge som det behövs, säger Jim Nielsen miljöinspektör på Söderåsens miljöförbund. Han fortsätter:

- Samtidigt har det tyvärr för oss precis som inom vården inneburit undanträngningseffekter i den normalt planerade verksamheten för året och annan kontroll har fått stå tillbaka. Men vi hoppas att det förebyggande arbete som vi tillsammans med verksamheterna gjort under våren och sommaren gör att trängsel förhindras och att alla som vill fortsatt kan gå ut och äta utan att riskera att bli smittade.

Senast uppdaterad: