Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Efter debatt - fullmäktige sa ja till fiberavtal

Fullmäktiges marssammanträde genomfördes i Kulturhuset på Oderljungavägen. Mötet lockade en del åhörare nyfikna på ärendet kring samverkan för fiber på landsbygden.

Kommunfullmäktige i Kulturhuset. I foajén demonstrerade ordförande Håkan Abrahamsson en egensnickrad uppfinning för handsprit utanför entr.

Kommunfullmäktige i Kulturhuset. I foajén demonstrerade ordförande Håkan Abrahamsson en egensnickrad uppfinning för handsprit.

Kommunfullmäktiges ordförande Håkan Abrahamsson hälsade ledamöterna välkomna i foajén och hänvisade dem till att med tanke på coronaviruset sprita händerna före entré i lokalen. Handspriten satt placerad i en egengjord träskapelse med pedal och kopplat snöre så ingen behövde trycka på pumpflaskan med handen.
- Det är jag och mina elever som ägnat oss åt pandemislöjd, sa han och demonstrerade hur uppfinningen fungerade.

Förutom flytten från lokalen Karpen på kommunhuset skilde sig sammanträdets ärendelista åt jämfört med normalt. Informationsärenden hade plockats bort och istället utgjordes listan enbart av beslutsärenden. För komplett resumé av mötet rekommenderas kommunens facebooksida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där sammanträdet sändes direkt.


Kvällens på förhand hetaste ärende var det om samverkan för fiber på landsbygden. Debatten blev lång med närmare 20 inlägg som tog cirka en timme. Ordförande ställde proposition på yrkande från Socialdemokraterna som bland annat ifrågasatte eventuell laglighet. Fullmäktige beslutade säga ja till samverkamsavtalet vilket fick åhörarna att att spontant utbrista i en applåd. När väl frågan avgjorts valde merparten att lämna Kulturhuset och åka hemåt itsället för att fortsätta följa sammantrödet på plats.

Tanken är att kommunen bygger och äger kanalisationen. 15 miljoner kronor är maxkostnaden. Samverkansavtalet tecknas med företaget IP-Only.


- Många på landsbygden kan inte streama det här sammanträdet värför de kom hit, sa Bengt Marntell (C).

- Befolkningen på landsbygdenhar sagt sitt. Det ska inte vara någon skillnad på var i Perstorp man bor, sa kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau (PF)


Fullmäktigekvällen innehöll dessutom ett ärendet som inte beslutades enligt kommunstyrelsens förslag. För när frågan om äskande gällande ny lokal för fritidsgårdsverksamheten (tanken är att frigöra lokaler på Centralskolan och Ozvald flyttar till Blåpbärsstigen) avgjordes resulterade den i en återremiss. Socialdemokraterna ansåg att det mer noggrant borde utredas om möjligheten att köpa en fastighet istället för att hyra externa lokaler. 12 röster krävdes för en så kallade minoritetsåterremiss. Det blev 15 (S+SD)så nu ska ärendet utredas ytterligare och ett extrainsatt kommunfullmäktige kallas samman för att ta ett nytt beslut.


Vidare beslutade kommunfullmäktige bland annat om:

  • Perstorps kommuns tvärsektoriella arbete mot segregation och för folkhälsa och inkludering.

- Det är en viktig fråga att ta itu med problemen i kommunen, sa Ronny Nilsson (S)

  • Anmälan att hela Perstorps kommun ska undantas enligt den nya EBO-lagstiftningen.
    -Större kommuner i Skåne har också pekat ut hela kommunen som ett område. Det är en styrka att kunna visatupp att Perstorps anmälan är motiverad, sa kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau (PF)

Se sammanträdet i efterhand via komunens sida på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nästa kommunfullmäktige är den 29 april


Senast uppdaterad: