Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Efter flera digitala sammanträden - ledamöterna
i kommunfullmäktige träffas återigen på plats

Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 30 mars klockan 18:00 i Kulturhuset.
Sammanträdet är återigen fysiskt vilket innebär att ledamöterna är på plats och att intresserad allmänhet hälsas välkommen.
Men fortsatt gäller: Kom inte om du känner dig sjuk eller har symtom.

Bildcollage med skärmklipp från kallelse till kommunfullmäktige 30 mars. Dessutom bild på ordförandeklubba och bild från tidigare sammanträde i kulturhuset med ledamöter på plats.)

Kommunfullmäktige sammanträder i Kulturhuset onsdag 30 mars med början 18:00. Ledamöterna samlas återigen på plats efter att ha haft digitala möten den senaste tiden. Allmänhet hälsas också välkommen eller så går det att följa sammanträdet via komunens sida på Facebook. Klicka på bilden för att läsa kallelse och handlingar.

Sammanträdet inleds som brukligt med allmänhetens frågestund samt information från nämnder, styrelser, bolag och kommundirektör.

De som informerar den 30 mars är kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, revisionen, överförmyndarnämnden och Perstorps Bostäder.

Beslutsärenden som hanteras är:

  • Finans- och placeringspolicy.
    Perstorps finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunkoncernen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning och finansiering. Placeringspolicyn utgör särskilda föreskrifter för pensionsmedelsförvaltning. Det är förmånsbestämda pensionsmedel, som avsatts från och med 1998, som förvaltas av kommunen. Men även övriga placeringar inom kommunen hanteras enligt denna policy.
    Socialdemokraterna valde att inte delta i beslutet när ärendet diskuterades i kommunstyrelsen.
  • Uppföljning interna kontrollplaner 2021 samtliga nämnder
  • Interna kontrollplaner 2022 samtliga nämnder.

Allmänhet kan förutom att följa sammanträdet på plats även följa det direkt via kommunens sändning på facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Sammanträdet behandlar också två anmälningsärenden i form av motioner från Vi i Perstorp.

Senast uppdaterad: