Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Enig kommunstyrelse föreslår
köp av kommunhus

Fyll i beskrivning av bilden

Frågan om kommunhusets placering har nått en lösning: En enig kommunstyrelse beslutade på sitt senaste sammanträde att föreslå kommunfullmäktige att kommunen köper nuvarande kommunhuset.


Kommunhuset vid torget har varit en het fråga som engagerat många. Kommunhuset i dess nuvarande skick är utdömt ur arbetsmiljösynpunkt. Hyresvärden behöver till exempel som ett minimum åtgärda ventilation för åtskilliga miljoner kronor. Något som denne visat svalt eller inget intresse för att göra. Hela fastigheten har sedan lång tid en omfattande brist på underhåll.

Mot den bakgrunden beslutade kommunen göra en utredning och ta fram alternativ på vad det skulle kosta, och om det var möjligt, att flytta verksamheten till det gamla Brukshotellet utmed väg 21.

Utredningen visade på flera alternativ, kostnadsbild och utseende. Och framför allt: Att en flytt var möjlig. Förutsättningarna i samtalen med hyresvärden ändrades och efter diskussioner har det gått snabbt: Hyresvärden har accepterat en försäljning. Ärendet diskuterades på det senaste kommunstyrelsesammanträdet.

- En enig kommunstyrelse beslutade föreslå kommunfullmäktige att kommunen köper kommunhuset. Ärendet kommer upp där den 19 september och beslutar KF om köp dröjer det tre veckor innan köpte vunnit laga kraft, berättar kommunalråd Ronny Nilsson (S).

Enligt handlingarna beräknas fastigheten Poppeln 13 säljas för 25 miljoner kronor. Köpare blir kommunens Näringslivsbolag.

- Utredningen visade att en flytt skull kosta cirka 60 miljoner kronor. Här köper vi fastigheten för 25 miljoner och beräknar sedan göra upprustning av den för ett antal miljoner vilken i slutändan blir billigare än en flytt. Hur lokalerna framöver bäst ska användas/anpassas behöver diskuteras. Det behövs ett helhetsgrepp på vad som kan användas och eventuellt hyras ut, säger Ronny Nilsson.

Kommundirektör Ulf Bengtsson kommenterar kommunstyrelsens beslut:

- Det är bra att man nu kommit fram till ett förslag som innebär att vi får rådighet över huset. Nu kan vi skapa en bra arbetsmiljö i fastigheten.

Senast uppdaterad: