Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida


Enigt fullmäktige sa ja till Perstorps
nya centrumhus och köp av fastighet

Nu är det klart: Perstorp får ett nytt centrumhus. Kommunfullmäktige beslutade på onsdagskvällen att säga ja till projektet som beräknas ta cirka två år att genomföra till en kostnad av 116,5 miljoner kronor.

Dragning i kommunfullmäktige om projekt Poppeln 13, Perstorps nya Centrumhus

Dragning i kommunfullmäktige av bland andra Perstorp Näringslivs vd Henry Roos om Perstorps nya Centrumhus. I nedre vänster bildkant ses ett stearinljus intill ett fotografi av ledamoten Bo Dahlqvist brinna. Före sammanträdet nåddes vi av det sorgliga beskedet att Bo avlidit. Vila i frid! Våra tankar går till anhöriga, släkt och vänner.

 

September månads sammanträde (Läs protokollet här)  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.fick en sorgsam inledning då besked kom i anslutning till mötet att ledamoten, och även styrelseordföranden för Perstorps Bostäder och Perstorps Näringslivs AB, Bo Dahlqvist (PF) avlidit
För att hedra Bo och visa respekt gentemot anhöriga, släkt och vänner inleddes fullmäktige med parenation och en tyst minut. På den plats där Bo brukade sitta brann dessutom ett stearinljus intill ett porträttfoto av honom.

Ta del av hyllningen i efterhand via kommunens sida på Facebook där sammanträdet kan ses i efterhand Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När mötet sedan inleddes med punkterna på dagordningen var den första allmänhetens frågestund där en fråga inkommit om privat väghållning och betydelsen att inte klippa dikeskanter för att underlätta fröspridning av växter. Ytterligare en fråga kring hur många ekologiska jordbruk det finns i Perstorps kommun hade också lämnats in.

Därefter var det dags för representanter från Perstorps Näringslivs AB (ägare till fastigheten)och arkitekter från A-konsult i Helsingborg att berätta om projekt ombyggnation/renovering av kommunhuset, fastigheten Poppeln 13 som beräknas kosta 116,5 miljoner kronor.

Läs systemhandlingar och se bilder här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Rickard Klener från A-konsult redogjorde för byggnadens nuvarande status och nämnde bland annat att tak och väggar är i alldeles för dåligt skick med till exempel sju centimeter isolering i väggarna.

- Vi gillar byggnaden om den bara var i ordning. Huset är slut men det kommer bli jättefint. Det här inte bara en byggnad utan ett centrumhus med "En väg in" dit alla ska vara välkomna sa Henry Roos, vd för Näringslivsbolaget och fortsatte:

- Uppdraget handlar om organisatoriska och centrumhöjande åtgärder. Kommunens kundtjänst placeras centrerad med ingång mitt på fastigheten medan Apoteket flyttas ut till Köpmangatan för att stärka handeln där.

 

Nina Mannheim från A-konsult berättade därefter om olika framtida zoner i fastigheten:

- En säkerhetszon som bara anställda har tillgång till medan medborgare möts i mellanzonen. I den så kallade ytterzonen är alla välkomna.

 

Frida Beijer, utvecklingsstrateg och tillträdande enhetschef för kundstjänst, redogjorde sedan för tänket "En väg in" och kundtjänst som placeras i fastighetens markplan.

- Invånarna är våra kunder. Är dem vi jobbar för att tillgodose deras behov. Ombyggnationen är också en organisatoriskt fråga. Det ska vara lättillgängligt och nära att besöka samt enkelt och tryggt att komma till oss. Vi arbetar också med att bygga förtroende där vårt motto är att han eller hon ska känna sig som den viktigaste och att han/hon går ifrån kommunen med en bra magkänsla, sa hon bland annat.

En väg in innebär enkla och smidiga kontakter. Det ska vara tydligt och snabbare återkoppling på enklare frågor erbjuds.

- Nya lokaler skapar möjligheter. Det ska vara välkomnande, inbjudande och nära med bemötande i fokus. Lokalerna blir även tillgänglighetsanpassade med säkra miljöer och en trygg känsla. Nyckelord är integritet, likvärdighet och optimism. Foajén ska vara en neutral plats där alla behandlas lika, sa Frida Beijer också

Dragningen av projektet fortsatte därefter med beskrivning av de olika våningsplanen. Våning två är enbart för personal med kontorsutrymmen och den nuvarande sessionssalen (Karpen) blir fikarum. I bottenplanet förbättras till exempel tillgängligheten för bowlingen och det skapas omklädningsrum för kommunens personal.

Se sammanträdet i efterhand via kommunens sida på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Partneringingavtal med Skanska är det tänka upplägget för projketet. Det innebär gemensamma mål, gemensam ekonomi, gemensam organisation och gemensamma aktiviteter. Parametrar som teknik, ekonomi, tid, kvalitet, miljö och relationer mäts.

 

- Tanken med partnering är att ha byggaren med hela tiden så vi får rätt pris på en gång, sa Henry Roos.

- Det innebär också bland annat att man får kompromissa under projektets gång så man når de gemensamma målen. Redovisning av kostnader görs med öppna böcker vad gäller ekonomi så ni som politiker har full insyn, berättade Skanskas distriktschef Anders Paulander och tillade:

 

- Projektet bygger på förtroende.

Den beräknade kostnaden för projektet är 116,5 miljoner kronor. Skulle det bli billigare än 116,5 miljoner kronor delas vinsten mellan Näringslivsbolaget och Skanska. Av totalsumman är kommunens kostnad 78 miljoner kronor och övriga verksamheter 31 miljoner kronor.

- Huset kostade cirka tretusen kronor per kvadratmeter att köpa. Renovering till normalstandard kostar 14 000 kronor per kvadratmeter vilket blir totalt 17 000 kronor för hela fastigheten. Man behöver inte alltid bygga nytt utan det ger mer för kommunen att lyfta huset i centrum, sa Henry Roos.

- Ekonomin, kommunens del är 78 miljoner kronor. Vi vet att vi klarar hyran (cirka en miljon kronor mer), sa kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau.

- Det här ett beslut som är det största någonsin i Perstorp mig veterligen. Man kan ha mycket åsikter om det som beskrivs idag är det mest rätta. Kan säkert göra på annat sätt. Själv så respekterar jag arbetsgruppernas förslag och synpunkter. Kommer bli ett fantastiskt bra kommunhus. Tror det här sammantaget blir väldig bra i slutändan, sa Ronny Nilsson (S) och yrkade samtidigt på att Perstorp Näringslivs AB ska, om tillfälle ges amortera av skulden i snabbare takt något han också fick gehör för.

- Det är ett bra beslut och en bra satsning på personalen. Känns bra att vi har resurser att göra det här, sa Patrik Ströbeck (M).

- Sverigedemokraterna röstar för bifall. Vi är inte helt eniga men det är ett majoritetsbeslut, sa Anders Jelander (SD)

 

- Centern har efter stora interna diskussioner beslutat yrka bifall till projektet, sa Bengt Marntell.

 

- Det här är ett historiskt beslut och i efterhand kan vi konstatera att det var ett enhälligt fullmäktige, sa kommunfullmäktiges ordförande Håkan Abrahamsson (M).

Kopplat till ärendet var även nästkommande på dagordningen som gällde köp av fastigheten Ugglan 1, det tidigare SiS-hemmet intill Uggledammen. Fastigheten är inledningsvis tänkt att användas som evakueringsfastighet under byggtiden för kommunhuset. Kostnad för fastigheten är fyra miljoner kronor.

 

- Pratar vi desitinationsutveckling till exempel så ligger den här ytterst strategiskt vad gäller Uggleområdet, sa kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau.

- Jag vänder mig starkt till att besiktningsprotkollet kom tio minuter innan sammanträdet. Vi har varit och tittat på fastigheten men i det vi har att ta ställning till nu finns inget besiktningsprotokoll och vi vet heller inget om vad den ska användas till, sa Ronny Nilsson (S) som yrkade på avslag och partiet reserverade sig mot förslaget.

- Att den här fastigheten blev till salu passar som handen i handsken. Perfekt tajming och efter de två åren kan vi säkert hitta användning för den. Det känns tryggt för mig, sa Patrik Ströbeck (M).

- Centern ser det som ett strategiskt köp för att förbättra servicehus till campingen. Yrkar bifall.

Fullmäktige beslutade efter ett antal debattinlägg att säga ja till köp. Socialdemokraterna reserverade sig.

Ekonomichef Charlotte Gillsberg redogjorde sedan för kommunens halvårsbokslut 2020 som visar på ett plus på tio miljoner kronor vid årets slut. Hon nämnde vidare att befolkningen sjunker något och att soliditeten är fortsatt god. Koncernen i stort följer budget.

- Merparten av målen uppfylls. Socialnämnden är den nämnd som har jobbat hårdast med att få sin budget i balans. I övrigt går nämnderna med plus minus noll, sa Charlotte.

 

Kort kan också nämnas att fullmäktige hade att hantera avsägelser och halvårsredovisning från Söderåsens Miljöförbund.

 

Beslut fattades också gällande upphandlings- inköpspolicy och en reviderad version av lokala ordningsföreskrifter antogs.

- Det här har varit ett hett ämne gällande situationer uppkomna i tätorten som inte alltid är så trevliga. Nu har nya förbudsytor bland annat vad gäller alkoholförtäring. Det senaste ordningsföreskrifterna var från 2010 så det är hög tid att revidera dem sa, kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau (PF).

Hör kommunfullmäktiges ordförande berätta om viktiga beslut och hyllning till Bo Dahlqvist i spelaren nedan:

Senast uppdaterad: