Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Folkinitiativ överlämnat till kommunen

På fredagen den 12 november överlämnades cirka 1100 namnunderskrifter till kommunen med begäran att kommunfullmäktige ska rösta om eventuell folkomröstning i frågan om kommunens ägande i Perstorps Fjärrvärme.
Folkinitiativet vill att kommunen fortsatt ska vara minst hälftenägare i Perstorps Fjärrvärme AB.

Bildcollage med tre bilder som visar kommfullmäktiges ordfröande Håkan Abrahamsson som tar emot namnunderskrifter av Lotta Wendt som initiativtagare av ett folkinitiativ med anledning av ägandeskap i Perstorps Fjärrvärme AB

Cirka 1100 namnunderskrifter har samlats in av ett folkinitiativ med en begäran om en folkomröstning gällande kommunens ägarskap i Perstorps Fjärrvärme.

Folkinitiativet till en kommunal folkomröstning kom till i samband med kommunfullmäktiges beslut (27 oktober) att inte köpa den ifrån Eon erbjudna andra halvan i bolaget. Fullmäktige beslutade också att uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att förhandla om eventuell överlåtelse av kommunens aktier, helt eller delvis i Perstorps Fjärrvärme AB och därefter redovisa resultatet av förhandlingarna för Kommunfullmäktige.

Initiativtagaren Lotta Wendt överlämnade underskrifterna till kommunfullmäktiges ordförande Håkan Abrahamsson (M) på plats i Perstorps Fjärrvärmverk.

- Vi välkomnar initiativet och det ska nu beredas i vanlig ordning för att därefter tas upp i kommunfullmäktige för beslut, säger Håkan Abrahamsson och tillägger:

- Ännu en gång har vi sett demokrati i aktion då ett folkinitiativ överlämnats . Den representativa demokratin manifesterar det faktum att det är de de folkvalda politikerna, inga andra, som är ansvariga för fattade beslut, samtliga fattade beslut. Ett folkinitiativ är ett respektabelt och demokratisk sätt att uttala sin vilja, till skillnad från många andra sammanhang där gatans parlament närmast råder.

Folkinitiativ innebär möjligheten för invånare i en kommun att föreslå en folkomröstning om en viss fråga eller förslag som rör kommunens verksamhet. För att frågan/förslaget ska tas upp behövs stöd av minst tio procent av de röstberättigade kommuninvånarna.

Det finns två tillfällen då kommunfullmäktige kan säga nej till att genomföra folkomröstningen. Det ena är om två tredjedelar av de närvarande fullmäktigeledamöterna röstar emot att genomföra folkomröstningen och den andra är om en fråga som initiativtagarna önskar rösta om är en fråga som inte får avgöras av kommunfullmäktige (till exempel om den ska avgöras av riksdagen istället).

Fakta Perstorps Fjärrvärme
Perstorps Fjärrvärme AB bildades 1980 och ägs till 50 procent vardera av Perstorps kommun och Eon. Eon vill nu sälja sin del och har fått ett bud av företaget Adven men har samtidigt ställt frågan till kommunen om man avser utnyttja sin förköpsrätt. Kommunfullmäktige beslutade den 27 oktober att inte köpa Eon:s andel utan istället låta Adven ta över Eons halva för motsvarande 165 miljoner kronor.
Perstorps Fjärrvärmes styrelse består av två representanter från respektive ägarsida där styrelseordföranden är från Perstorps kommun.

Senast uppdaterad: