Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Första dagen på jobbet
för nytt kommunalråd

Fyll i beskrivning av bilden

På fullmäktigesammanträdet den 15 oktober valdes Torgny Lindau, (PF) till nytt kommunalråd och även ordförande för kommunstyrelsen för mandatperioden 2018-2022.
Redan dagen efter gjorde han sin första dag på nya jobbet.
- Fyra år är en stor utmaning, säger han.

Torgny Lindaus politiska intresse bottnar i en facklig bakgrund. Att han valde att engagera sig i Perstorp Framtid kommer av att han tyckte att partiet, som grundades 2010, för en offensiv politik för Perstorps framtid utan inblandning från något moderparti.

- Jag är inne på min andra mandatperiod i partiet. Har suttit två år som ordförande och går nu in på det tredje. Vi i Perstorps Framtid vill bidra med ett klarsynt ledarskap och sunt förnuft samtidigt som vill vågar ta modiga beslut.

Rollen som kommunalråd på heltid innebär att det ordinarie arbetet som undersköterska inom akutsjukvården får stå tillbaka. När möjligheten att bli kommunalråd tackade han inte nej.

- Jag vill gärna vara med och bidra till en positiv utveckling av kommunen. Tillsammans med den styrande majoriteten (PF, M, C, KD och MP) har vi tagit fram ett gemensamt politisk program där vi bland annat satsar på trygghet, skola, näringsliv och byggande av bostäder.

Första dagen på nya jobbet innebar bland annat installation av dator och e-post men också presentation på introduktionsdag för nyanställda. Dessutom möten med bland andra kommundirektör Ulf Bengtsson.

Beskriv dig själv med tre ord:

- Ärlig, envis (på gott och ont) och lojal.

Perstorps nya kommunalråd är 36 år.
Han har alltid bott i Perstorp.


Det här vill den styrande majoriteten 2018-2022
(Gemensamt politiskt program):

 • Vi ska satsa på skola, förskola, införa språkförskola och uteförskola
 • Vi ska verka för ett nytt trygghetsboende
 • Vi ska verka för att bostäder byggs
 • Vi ska verka för en ökad trygghet för alla i Perstorps kommun
 • Vi ska verka för att kommunen ökar andelen närproducerad mat i sina verksamheter
 • Vi ska verka för infrastruktursatsningen genom intensifierad uppvaktning av berörda myndigheter
 • Vi ska verka för att alla invånare som är i behov av vård och omsorg ska känna trygghet med den service som erbjuds
 • Vi ska arbeta för att utveckla kontakten mellan kommunen och näringslivet
 • Vi ska arbeta för oförändrad skattesats
 • Vi ska höja bidragen till enskilda vägar
 • Vi ska arbeta för en lyckad integration
 • Vi ser investeringar som självklara i hela kommunen, både landsbygd och tätort
 • Vi ska utveckla arbetet med folkhälsan

Senast uppdaterad: