Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Förstudie klar – 1960-talet möter 2020-talet

Perstorps kommunhus står inför stora renoveringsbehov. Kommunstyrelsen beslutade i maj att låta Perstorp Näringslivs AB göra en förstudie innehållande framtidens arbetsplats och centrumstärkande åtgärder.
Nu är den klar och har presenterats för kommunstyrelsen som ställer sig positiv till förslaget, som om fullmäktige tar nödvändiga beslut, kan innebära att Perstorp preliminärt från början av 2022 har ett kommunhus och ett Medborgarcenter där ”En väg in” gäller.

Exempelbilder i förstudie gjord av A-konsult i Helsingborg som visar hur Perstorps kommunhus kan komma att se ut efter renovering.

Exempelbilder av A-konsult i Helsingborg som visar hur Perstorps kommunhus kan komma att se ut efter renovering. A-konsult i Helsingborg. Ansvarig arkitekt är Nina Merheim Stranne, 3D-illustratör är Isabelle Landin.

Bakgrunden till att kommunen genom det helägda dotterbolaget Perstorp Näringslivs AB köpte fastigheten Poppeln 13 är att fastigheten, som stod färdig 1965, är i mycket stort behov av både yttre och inre underhåll (ventilation, tak, fönster och fasad) vilket kan kopplas till bristande underhåll från den tidigare ägarens sida.

- Arbetsmiljön för de anställda är egentligen inte godkänd enligt gällande krav varför åtgärder krävs, säger kommunalråd Torgny Lindau (PF).

Perstorp Näringslivs AB har gjort en utredning som visar att åtgärderna som krävs för att få fastigheten i godkänt skick är så omfattande att evakuering av samtliga medarbetare i fastighetens kommunhusdel lär behövas helt eller delvis. Därför har tankarna och planerna på en mer komplett renovering av personalens fysiska arbetsplatser samtidigt som centrum- och kommunstärkande åtgärder också kan genomföras (exempelvis tydligare design, lättare tillgänglighet och synlighet samt säkerhet) vuxit allt starkare och nu resulterat i en färdig förstudie som presenterats för och beslutats i kommunstyrelsen för vidare beslut i kommunfullmäktige den 27 november.

- Renoveringen av fastigheten handlar inte om någon lyxrenovering utan en uppdatering till dagens standard. Fastigheten ska göras tillgänglig för medborgarna med en tydlig entré och en foajé där alla slags ärenden med kommunal koppling kan utföras, säger Torgny Lindau.

Utifrån ritningar gjorda A-konsult i Helsingborg som följer med förstudien föreslås till exempel att entrén flyttas till mitt på fastigheten mot torget. Övriga verksamheter i fastigheten behålls men flyttas i några fall till annan lokal. Apoteket flyttar till exempel ut på hörnan till lokalerna där Coop och en restaurang tidigare huserade.

Fastighetens fasad förändras också genom att antalet fönster justeras plus att färgen föreslås ändras. I bottenplanet är tanken bland annat att mötesrum, sessionssal och reception placeras. Här finns även utrymme för flertalet funktioner som utställningar, datorplats för självservice, sittgrupper och läshörna.

Entréplanet delas in i zoner där den första är tillgänglig för alla utan anmälan. I den andra, bakom glaspartier, är tanken att alla möten ska hållas medan den tredje zonen utgör personaldel.

Ovanvåningen görs endast tillgänglig för personal. Dagens sessionssal ändras till personalmatsal plus att innergårdarna rustas upp och förses med möbler och planteringar. Hela planet behöver också tillgänglighetsanpassas vilket ställer krav på nya dörrar till alla rum.

Källarplanet, som idag innehåller funktioner som bowlinghall, teknikutrymmen samt arkiv- och förrådsytor, bevaras men ytterligare förvaring och servicefunktioner till kommunen tillkommer. Utöver det finns ett antal disponibla förrådsytor som skulle kunna nyttjas som lager av butiker/verksamheter som idag är verksamma i byggnaden.

- Renoveringen kommer alla verksamheter i fastigheten till gagn då allt till exempel ska tillgänglighetsanpassas plus att fönster och fasad byts ut. Kommunen är precis som de andra verksamheterna hyresgäst i fastigheten, vi hyr cirka 85 procent, så investeringen som ägaren Perstorps Näringslivs gör innebär en justerad hyra, berättar Torgny Lindau.

Vad renoveringen beräknas kosta vill inte kommunalrådet spekulera i utan avvaktar det fördjupande beslutsunderlag som Perstorp Näringslivs AB ska återkomma med senast andra kvartalet 2020.

- Det blir fel att nämna summor i nuläget då det än så länge handlat om en förstudie. Nu går arbetet in i en annan fas då kommunstyrelsen beviljat kommunal borgen på sju miljoner kronor för vidare arbete med att upprätta program- och systemhandlingar.

Senast uppdaterad: