Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Förtroendevalda utbildas i kommunens regler och organisation

Politikerutbildning Ugglehallen 5 februari 2019

Förtroendevalda i Perstorps kommun utbildas vid två tillfällen (5-14 februari) i hur en kommun fungerar och arbetar.

Bland innehållet som förmedlas av kommundirektör Ulf Bengtsson, nämndsekreterare, ekonomichef, HR-chef och säkerhetssamordnare kan nämnas kommunens regelmiljö och grundprinciper, kommunala grundregler, självstyre, kommunallag, förvaltningsrätt, politisk styrning, vad det innebär att vara förtroendevald, organisation, revision, de kommunala bolagen, styrdokument och målområden.

- Det är brukligt att ha en utbildning i anslutning till en ny mandatperiod. Fokus områden är framförallt regelmiljö och att de förtroendevalda ska känna sig trygga i sitt uppdrag, sa kommundirektör Ulf Bengtsson som uppskattar uppslutningen.

- Det är ett sjuttiotal deltagare, vilket är glädjande.

Nämndsekreterare Anders Ivarsson förklarade sedan om revisionens arbete och revisionsprocessen:

- Kommunfullmäktige bestämmer och revisionen hjälper fullmäktige att granska kommunens verksamheter enligt god revisionssed, sa han bland annat.

- Trovärdighet är det viktigaste kapitalet en revisor har. Och det skapas genom oberoende och kunnande, sa han också.

Under första utbildningstillfället nämnde kommundirektör också vägen till framgång:

- Det politiska ledarskapet och det professionella ledarskapet måste gå hand i hand. Relationen och rollfördelningen mellan ordförande och förvaltningschef måste vara tydlig, överenskommen och bygga på ömsesidigt förtroende. Ett tips är därför att ordförande och förvaltningschef gör upp spelplanen så båda vet vad som gäller.

Ekonomichef Anders Ottosson körde en genomgång av kommunens ekonomi för att belysa betydelsen av att ha kunskap om ekonomi och termer. Han nämnde bland annat skatteintäkter, skatteutjämningssystem, kommunalekonomisk utjämning, bidrag, ekonomisk hushållning, budgetprocessen och hur en hundralapp används i Perstorps kommun.
- Utan kunskaper om ekonomi är det svårt att argumentera med både politiska meningsmotståndare och ekonomiska proffs. Det är viktigt att förstå de grundläggande ekonomiska sambandet, sa han bland annat.

Han sa också:
- Det är viktigt att ha en god ekonomi, framförallt när det gäller låneskulden. Kommunen har redovisat positivt resultat de senaste femton-sexton åren.

Nästa utbildningsdag är den 14 februari. Då behandlas bland annat nämndernas roller och uppdrag, jäv, delegering, offentlighetsprincipen, arbetsgivaransvar, det digitala sammanträdet och hur ärenden initieras.

Politikerutbildning Ugglehallen 5 februari

Senast uppdaterad: