Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Framtidsseminarium med utmaningar och prioriteringar

Under onsdagen den 26 april diskuterade Perstorps kommuns politiker och ledande tjänstepersoner framtid och utmaningar. Dessutom gavs utbildning i hur den kommunala ekonomin fungerar.

Bildcollage med tre bilder från Framtidsseminarie där politiker och tjänstemän deltog. Bland annat diskuterades vad kommunen bör prioritera.Största bilden visar politiker i samtal, minsta bilden högst upp till höger innehåller ett ordmoln med tankar om kommunen och den nedre tredje bilden visar en tjänsteperson som informerar om programmet hållandens en mikrofon.

Fyrtio politiker och tio tjänstemän deltog i onsdagens Framtidsseminarium där framtid och utmaningar diskuterades. Vad bör kommunen prioritera och vilka besparingar behöver göras?

För att lätta upp dragningen valde eknomichef Charlotte Gillsberg att köra en ekonomibingo där politikerna fick varsin bricka (del av ett A4-ark) med ord som taxor, rambudget, kostnadsutjämning, löneutrymme, internkontroll, skattesats och mål. När något av det nämndes strök politikerna det på sin lapp. Flera fick bingo och belönades med ett litet pris.

- Det var ett mer lättsamt och roligt sätt att informera om eknomin. Kul inslag där det under Framtidsseminariet i övrigt blev många intressanta diskussioner, sa kommundirektör Elin Ask och tillade:

- Barnen och de äldres behov var ofta i fokus.

Totalt deltog 40 politiker från bland annat kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt tio tjänstemän i seminariet som syftar till att gemensamt fånga upp vad är det kommunen ska prioritera och vilka besparingar som behöver göras.

- Det här belyser komplexiteten i uppdraget, sa ekonomichef Charlotte Gillsberg apropå det faktum att politikerna bland annat fick prata sig samma om vad det är Perstorps kommun bör prioritera.

Tankar som ingen skattehöjning, inflyttning, levande landsbygd, näringslivet, bostäder, byggbara tomter, utveckling av flerlärarsystem samt nattugglan samlades i ett ordmoln (se bild nedan).

- Nämnderna har fått i uppdrag att titta på besparingsalternativ för vi står inför ett budgetarbete där åtgärder behöver göras. Vi önskar därför att ni (läs: politikerna) i grupp tar fram fyra alternativ var som tjänstemännen ska utredda vidare, förklarade Charlotte Gillsberg.

Under onsdagen träffas politikerna även för sammanträde i kommunfullmäktige där bland annat årsredovisning 2022 samt omföring av investeringsmedel avseende 2022 års investeringsmedel till 2023.

Ordmoln Framtidssemininarium Perstorps kommun. Vad bör kommunen prioritera?Förstora bilden

Flera tankar om mad kommunen bör prioritera kom under diskussionerna som också kom att handla om vilka besparingar som kan göras.

Senast uppdaterad: