Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Fullmäktige med begäran om ansvarsfrihet
och fortsatt utredning kring besparingsåtgärder

Kommunfullmäktige sammanträder onsdag 24 maj klockan 18:00 i sessionssalen, Centrumhuset, Torget 1.

Kommunfullmäktige sammanträder i sessionssalen, Centrumhuset, onsdag 24 maj 2023. Informations står med mörk text på gul bakgrund över bilden när man ser kommunfullmäktiges presidie och kommunens vapen på skärmar bakom..

Kommunfullmäktige träffas för sammanträde onsdag 24 maj klockan 18:00. På ärendelistan finns bland annat information plan- och byggförvaltningen samt beslutsärenden som fortsatt utredning avseende besparingsåtgärder.

Ärendelistan innehåller förutom information från kommundirektören även allmänhetens frågestund, fråga gällande syn på tjänstemän (ställd av kommunstyrelsens ordförande riktad till oppositionsrådet), information från plan- och byggförvaltningen samt socialförvaltningen


Beslutsärenden är:

Valärende:

Nicolas Leon (PF) har inkommit med avsägelse från samtliga uppdrag (ledamot i
kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i räddningsnämnden och
ledamot i tillgänglighetsrådet) på grund av flytt till annan kommun.

Från Perstorps Framtid har inkommit nominering av Jan Aronsson (PF) som ny ersättare i
kommunstyrelsen samt som ersättare i räddningsnämnden.


Förslag till beslut är att kommunfullmäktige beslutar att bevilja avsägelsen, att hos Länsstyrelsen anhålla om ny räkning, att som ny ersättare i kommunstyrelsen och räddningsnämnden välja Jan Aronsson (PF) samt att vakantsätta platsen i kommunala tillgänglighetsrådet.

Senast uppdaterad: