Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Fullmäktige med beslut om fastighetsköp
och renovering av kommunhus

September månads sammanträde i kommunfullmäktige har flera stora ärenden på dagordningen som exempelvis revidering av lokala ordningsföreskrifter.
Därför börjar sammanträdet redan klockan 16:00.

Ordförandeklubba, skärmklipp dagordning kommunfullmäktige 30 september, Renovering av Perstorps kommunhus

En enig kommunstyrelse är positiv till förslaget av skapandet av Perstorps nya centrumhus som totalt får kosta 116,5 miljoner kronor varav 75 miljoner kronor landar på Perstorps kommun. Kommunfullmäktige tar beslut i ärendet den 30 september. Klicka på bilden för att ladda ner Systemhandlingar i pdf-format.

Det allra största ärendet gäller kommunhuset fastigheten Poppeln 13. Efter tid av planering, projektering och beräkningar är tiden mogen för fullmäktige att ta det definitiva beslutet: Ska fastigheten renoveras enligt det förslag som tagits fram?

Läs systemhandlingarna här Pdf, 24.4 MB.

När ärendet diskuterades i kommunstyrelsens beslutade ett enigt KS att säga ja till renoveringen som bedöms förvandla fastigheten till normalstandard. Kostnaden är satt till max 116,5 miljoner kronor.

- Det är vad det får kosta. Inte mer, säger kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau (PF).

Perstorps Näringslivs AB som äger fastigheten har presenterat underlag för samtliga partigrupper och även behandlat det i sin styrelse. Tanken är att renoveringen ska ha resultera i ett centrumhus enligt parollen "En väg in". Fastighetens skick bedöms vara så pass eftersatt att flera åtgärder ändå krävs för att få det i dugligt skick varför ett helhetsgrepp är at föredra.
- Kommunens del i projektet blir 75 miljoner kronor vilket ger en renoveringskostnad på 14 000 kronor per kvadratmeter, säger Torgny Lindau och tillägger:

- En renovering kommer inte bara kommunen till gagn utan det är även centrumstärkande i form av att butiker och verksamheter får nya och bättre lokaler vilket ökar attraktiviteten.

Under byggtiden behöver kommunens verksamheter evakueras och det har diskuterats och planerats var de olika förvaltningarna ska inrymmas. Ett förslag som dykt upp på senare tid är ett köp av fastigheten Ugglan 1 vid Uggledammen där Statens Institutionsstyrelse tidigare hade verksamhet. Fastigheten (SiS-hemmet) har blivit ledig sedan verksamhet flyttas till Hässleholm.
Perstorps kommun har visat intresset för fastigheten och när ärendet diskuterades i kommunstyrelsen beslutades att gå vidare med planerna på köp. Dock krävdes votering då socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Partiet anser att någon framtida verksamhet inte är tänkt efter den tilltänkta evakueringen av kommunhusets personal.

- Men det finns planer med fastigheten. Inte minst med tanke läget nära campingen Ugglebadet, Ugglehallen och Uggleskogen, säger kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau.

Fastighetens pris är fyra miljoner kronor och köpet är tänkt att finansieras via omprioriteringar i investeringsbudgeten. Bland annat skjuts åtgärder på Stockholmsvägen och ny golvbeläggning inomhus på Ugglebadet på framtiden.

Läs mer i kallelse och handlingar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett tredje exempel på ärende modell större är revidering av de lokala ordningsföreskrifterna som bland annat innebär en utökning av förbudsområden för förtäring av alkohol. I det nu liggande förslaget inkluderas de offentliga platserna vid Möllestigen och korsningen Köpmangatan/Stockholmsvägen. Ordningsföreskrifterna görs även tydligare vad gäller katter där det, om katten inte hålls kopplad, krävs halsband eller annan ID-märkning som möjliggör kontakt med kattens ägare.
Vidare krävs också tillstånd från polismyndighet när det gäller fyrverkerier. Undantag gäller vissa tider på nyårsafton. Förbud gäller även för användande av fyrverkerier på ett visst avstånd från äldreboenden, särskilda boenden och begravningsplatser.

Läs mer i kallelse och handlingar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ytterligare ärenden på sammanträdet den 30 september är:

  • Allmänhetens frågestund
  • Halvårsbokslut 2020
  • Revisorernas bedömning av delårsrapporten
  • Upphandlings- och inköpspolicy
  • Avsägelse som revisor
  • Avsägelse som ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Kommunfullmäktige börjar klockan 16:00 i lokalen Karpen på kommunhuset. Allmänhet som avser följa sammanträdet ombeds följa det digitalt via kommunens sida på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. istället för att närvara på plats.

Senast uppdaterad: