Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Fullmäktige med beslut om renhållningstaxa, räddningstjänst och fjärrvärmeaktier

November månads sammanträde i kommunfullmäktige äger rum i Kulturhuset klockan 18:00 onsdag den 24 november.

Bildcollage inför kommunfullmäktige i kulturhuset 24 november med ordförandeklubba och skärmklipp på ärendelistan.

Kommunfullmäktige sammanträder i Kulturhuset onsdag 24 november klockan 18:00. Allmänhet kan följa sammanträdet antingen på plats eller vi kommunens sida på Facebook.

Ärendelistan inleds inleds med allmänhetens frågestund och till sammanträdet har en fråga gällande hanteringen av Perstorps Fjärrvärme AB inkommit.
Frågan som riktar sig till kommunalråd Torgny Lindau är ställd av Göran Strandqvist och lyder:

"Hanteringen av ärendet med EON:s försäljning av sitt aktieinnehav i Perstorps Fjärrrvärme AB har väckt många frågor. Vid konsultens presentation för samtliga fullmäktigeledamöter den 7 oktober framfördes i stort sett bara nackdelar med att äga bolaget. Det framlades ingen ekonomisk information av vikt, men mycket om vilka problem som skulle kunna inträffa. Mina frågor till Torgny Lindau är: "

  • Vilka kvalifikationer krävdes när konsulten anlitades för att företräda kommunen vid förhandlingar med EOn och eventuell förvärvare av aktier.
  • Vilket var uppdraget som konsulten fick? Var det bara att lägga grunden för att sälja Perstorps kommunens aktier. Om man inte var beredd att köpa EON:s aktier så fanns det ingen anledning att anlita en konsult innan EON valt ut en köpare.
  • Varför har inte diskussioner förts med kommunens styrelserepresentanter i Perstorps Fjärrvärme AB och konsulten, som utlovats sedan hösten 2020, för att utbyta information om bolaget?
  • Vem eller vilka har bestämt vilka argument som skulle läggas fram vid informationen till fullmäktigeledamöterna den 7 oktober. Det presenterades ingen ekonomisk information eller nyckeltal som underlag för beslut.
  • Varför förhandlar man inte om aktieägaravtalet med ev. köpare av EON:s aktier i Perstorps Fjärrvärme AB, innan man tar ställning till hembudet. Där har ju eventuell köpare ett incitament för att gå med på förändring mot att man får köpa aktierna, medan man efter att kommunen sagt "ja" till att acceptera köparen, så finns inte den förhandlingsviljan.

Vidare under sammanträdet lämnas information från socialnämnden, byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, Perstorp Näringslivs AB, Perstorps Fjärrvärme AB och kommundirektör innan det är dags att gå in på beslutsärenden.

Allmänheten har möjlighet att följa sammanträdet via kommunens sida på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller på plats i Kulturhuset. Vänligen följ gällande restriktioner kopplade till Covid-19.

Beslutsärenden är (klicka på plusset till höger för mer information) :

Perstorps kommuns ägande i Perstorps Fjärrvärme AB
Renhållningstaxa och renhållningsföreskrift 2022
Avtalssamverkan med Hässleholm avseende räddningstjänst

Ärendelistan avslutas med ett anmälningsärende (Delårsrapport AV Media Skåne där Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta om att notera delårsrapporten) och två valärenden. Det ena gäller avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige och det andra är ett ogiltigt fyllnadsval gällande ledamot i Söderåsens Miljöförbund där en ny ledamot behöver utses då det uppdagats enligt Söderåsens Miljöförbnunds förbundsordning att den som väljs in måste vara ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige i den kommun som representeras. Så var inte fallet när fyllnadsval gjordes på sammanträdet den 27 oktober.

Senast uppdaterad: