Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Fullmäktige med beslut
om tillsynsansvar för tobak

Kommunfullmäktige sammanträder 29 maj i lokalen Karpen på kommunhuset.

Efter en utflykt till Ugglehallen (aprilsammansträdet hölls där) är kommunfullmäktige åter i lokalen Karpen på kommunhuset.
Onsdag 29 maj klockan 18 är det dags för sista sammanträdet före sommaruppehållet.

Dagordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för sammanträdet innehåller bland annat allmänhetens frågestund, information från kommundirektör, kommunstyrelsen, barn- och utbidningsnämnden, revisionen, överförmyndarnämnden samt Perstorps Bostäder.

Beslutsärenden att behandla gäller är bland annat en ordalydelse i beslutet om parkeringsövervakning som polisen uppmärksammat kommunen på. Avgiftssättningen (700 kronor inom markerat kartområde och 300 kronor i övriga områden utom avseende plats reserverad för innehavare av parkeringstillstånd för rörelsehindrad, laddplatser och ändmålsplatser för lossning samt uppställning i strid med Trafikförordningen. Där gäller avgiften 700 kronor) berörs inte. En ny karta (klicka på bilden för pdf-format) har också tagits fram vilken visar hela gator som täckts in:

Karta över parkeringsövervakning Perstorpcentrum

Ytterligare beslutsärenden är godkännande av Söderåsens Miljöförbunds förslag på taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter.Taxan som ersätter taxan för tobak samt taxa för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare börjar gälla från 1 juli 2019.

Den 1 juli 2019 träder även en ny lag om tobak och liknande produkter i kraft. Lagen ersätter tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Enligt den nya lagen krävs försäljningstillstånd för att få sälja till konsument och för att få bedriva partihandel med tobaksvaror. Kommunen är enligt lagen tillstånds- och tillsynsmyndighet. Kommunstyrelsen föreslår därför fullmäktige att besluta att det är Söderåsens Miljöförbund som får tillsynsansvaret enlig lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter i Perstorps kommun.

Vidare har fullmäktige att ta ställning till tre årsredovisngar och om direktionen för förbunden ska beviljas anbsvarsfrihet: AV Media, Samordningförbundet NNV och Söderåsens Miljöförbund.

I samtliga fall föreslår kommunstyrelsen fullmäktige att godkänna årsredovisningarna och bevilja ansvarsfrihet.

Kallelse och handlingar till sammanträdet 29 maj Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: