Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Fullmäktige med frågor
från allmänheten

Fyll i beskrivning av bilden

Det bjöds inte på några överraskningar eller debatt på maj månads sammanträde i kommunfullmäktige.
Jo, förresten, det det ställdes frågor på allmänhetens frågestund.


Frågorna gällde planerna på en eventuell flytt av kommunhuset till nuvarande Brukshotellet. Bland annat undrade en man "Hur är tankarna krings trafiksäkerheten då järnvägen och väg 21 ska korsas", undrade en man. Och "varför?" undrade en kvinna?

- Arbetsmiljön på kommunkontoret är alldeles för dålig. Ventilationen är till exempel underkänd så något måste göras. Antingen via den nuvarande hyresvärden eller så gör vi något i en fastighet vi äger själva, svarade kommundirektör Ulf Bengtsson.

Perstorps Bostäders vd Henry Roos redogjorde för den studie som gjorts angående en eventuell flytt.

- Vi har visat på att det är möjligt och till vilken kostnad. Men inga beslut är tagna och det krävs även att fler utredningar görs (till exempel buller) och en ändring av detaljplan måste till, berättade Henry bland annat.
Han visade även en kostnadskalkyl (drygt 60 miljoner kronor) och ritningar på en eventuell ombyggnation.

Hör honom berätta om den fördjupade studien via kommunens Facebooksida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

- Det pågår även samtal med hyresvärden av kommunfastigheten om att han vill renovera fastigheten eller låta kommunen köpa den. Så det finns flera parallella processer igång, sa Henry Roos också.

Efter en ajournering med fika och bensträckare tog ekonomichef Anders Ottosson över ordet. För fjortonde året i rad kunde han presentera ett posituvt resultat. För 2017 var det 5,6 miljoner kronor bättre än budget.

- Vi klarar nio av tio uppsatrtra ekonomiska mål. Det tionde, soliditeten, hade vi också klarat om det inte varit för att vi inte fått all ersättning från Migrationsverket än.

Lyssa till Anders ekonomiska dragning via kommunens Facebooksida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kort från fullmäktigekvällen kan också nämnas att beslut fattades kring hantering av över- och underskott i 2017 års drift- och investeringsbudget. Desstom beviljades nämnder, styrelser och enskilda ledamöter ansvarsfrihet för år 2017 plus att revisionsberättelsen godkändes Beslutsärenden gällde även principbeslut om politisk organisation och ersättningsnivåer för mandatperioden 2019-2022 samt årsredovisning 2017 för Kommunalförbundet Medelpunkten.

Nästa sammanträde i kommunfullmäktige är den 29 augusti.

Senast uppdaterad: