Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Fullmäktige med lång debatt och beslut
om besparingar

Maj månads sammanträde i kommunfullmäktige var välbesökt.
Flera åhörare hade tagit sig till sessionssalen för att ta del av besluten särskilt den som gällde besparingsåtgärder. Ett ärendet som tog över två timmar att behandla.

politiker i kommunfullmäktige. En man står i talarstolen och pratar i mikrofon.

Kommunfullmäktige den 29 maj beslutade bland annat om namnbyte på Perstorp Näringslivs AB. Nytt namn blir Perstorps Kommunfastigheter AB. Dessutom beslutades det om besparingsåtgärder vilka bland annat innehåller en nedläggning av Oderljunga skola och fritidshem från höstterminen 2024.

Sammanträdet inleddes med en votering då en fråga inkom från Charlotta Wendt om punkten 15 kunde flyttas till ett tidigare läge på ärendelistan. Voteringen reulterade i 15 nej röster och 12 ja röster vilket innebar att dagordningen behölls som den var planerad.

Sammanträdet fortsatte sedan med allmänhetens frågestund där frågor ställda till kommunstyrelsens ordförande och barn- och utbildningsnämndens ordförande hade inkommit. Frågorna till båda gällde Oderljunga skola. Dessutom hade frågor till kommunstyrelsens ordförande kring kommunens likviditet inkommit.

Därefter följde information från kommunstyrelse nämnder och bolag.

Elisabeth Holmer (S), socialnämnden, sa bland annat:
- Som alla vet kämpar vi med de ekonomiska förutsättningarna. Sjukfrånvaron inom vår förvaltning är fortfarande hög, de kommer tas en omtag för att få bukt med den. Försörjningsstödet fortsätter att öka. Vi jobbar tätt med Arbetsmarknadsenheten. Ett annat orosmoln vi har är att vi har en kö till särskilt boende. Vi saknar platser. Vill också passa på att tacka och berömma alla som jobbar i förvaltningen. De gör ett fanstatsisk arbete.

Veronicha Pettersson (S) kultur- och fritidsnämnden (s) sa:

- Vi fick besked att fritidscheckarna är färdigtryckta och ska delas ut till elever som är folkbokförda i Perstorp. Vi har även tagit beslut på vilka som utsetts till pristagare av våra kommunpriser. Den 6 juni får de ta emot priserna i samband med firandet i hembygdsparken.

Revisionens Lennart Persson sa:
- Vi har beslutat att vi bland annat ska granska ekonomistyrningen inom socialnämen. Vidare ska vi fortsätta med alla nämnder vilket blir till hösten. Utöver det blir det grundlägande granskning.

Lennart Johansson (ViP), Perstorps Bostäder AB:
- Kanske någon som fått Bo Bladet, där står att Perstorps Bostäder är ute och cyklar men det gäller att vi gått över till lådcyklar. Vi måste sedan alla hjälpas åt att göra vår kommun fin och vara ambassadörer. Kan också nämna att vi tyvärr har ett antal tomma lägenheter och att vi på fastigheten Jägaren har haft invigning av en ny mötesplats som Perstorps Bostäder har tillsammans med Röda korset.

Innan blocket med beslutsärenden tog vid hade även även kommundirektör Elin Ask en informationspunkt där hon bland annat sa:

- Karoline Karlsson är sedan 3 maj ekonomichef. En annan glädjande nyhet är Svenskt Näringsliv som presenterat sitt rankingresultat vilket för Perstorps del är det bästa sdan 2003. Perstorp är för övrigt bäst i Skåne när det gäller att komma i kontakt med kommunens handläggare. Vill också lyfta fram EU-valet den 9 juni. Förtidsröstning pågår på Perstorps bibliotek.


Beslutsärenden var:

Majsammanträdets ärendelista innehöll även en interpellation och motion om hemtjänst samt årsredovisningar från Familjen Helsingborg och Ängelholm-Helsingborgs Flygplats Holding AB.
Ledamöterna hade även två valärenden att hantera i form av avsägelse som ersättare i fullmäktige och ersättare i socialnämnden (Berith Lantz, S) samt en avsägelse från samtliga uppdrag (Jeanette Larsson, S).

Senast uppdaterad: