Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Fullmäktige med tema information

Fyll i beskrivning av bilden

Oktober månads sammanträde i kommunfullmäktige hade information som röd tråd.

Då ingen fråga från allmänheten hade inkommit lämnades tid och ord över till inbjudna gästerna Christer Ängehov och Christian Orsing från Räddningsförbundet Skåne Nordväst som informerade om förbundets verksamhet. Förbundet ser gärna att Perstorp går med och frågan ska nu diskuteras vidare för beslut i kommunfullmäktige längre fram.
- Ett samarbete är värdefullt då det är en nu värld och nya utmaningar vi möter. Dessutom har Perstorp och Helsingborg gemensamma intressen vad gäller exempelvis den kemiska industrin, sa Christer Orsing och tillade:
- Någon fara för jobben för räddningstjänstens personal i Perstorp är det inte. Tvärtom besitter Perstorp en särskild kompetes vi gärna vill ha.

Perstorps kommuns Facebook Länk till annan webbplats. kan du höra hela informationen om Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

Näst på dagordningen stod information från nämnder och styrelser. Först ut kommunstyrelsens ordförande Ronny Nilsson (S) som bland annat berättade att antalet invånare i Perstorp är fler än budgeterat. Plus 24 enligt senaste siffrorna i september (7364 mot budgeterade 7340)
- 1 november är ett nyckeldatum för det är antalet invånare då som faststlår hur mycket det ger oss i statliga bidrag, sa han också.

Hör Ronnys hela information på Perstorps Kommuns Facebook Länk till annan webbplats.. (Flytta fram spelaren 43 minuter i samma inslag som informationen om Räddningstrjäönsten Skåne Nordväst)

Efter 15 minuters ajournering återupptogs sammanträdet och det var tid för ordföranden i övriga nämnder och styrelser att ge en nulägesinformation. Hör dem via kommunens Facebooksida Länk till annan webbplats.

Enligt ärendelistan var planen sedan att kommunchef Ulf Bengtsson också skulle ge en nulägensinformation men på grund av sjukdom fick han lämna återbud.
Raskt beslutade fullmäktige istället att:

  • godkänna Höganäs kommuns inträde i Kommunalförbundet Medelpunkten.
  • fastställa sammanträdesdagar för 2018.
  • anta ny förbundsordning för Kommunalförbundet AV-Media.
  • notera sammanställningen av arbetsmiljöarbetet under år 2016 vid Perstorps kommuns förvaltningar.

En minut för klockan 20 avslutade fullmäktigeordföranden Håkan Abrahamsson oktobermötet. Här protokollet Länk till annan webbplats..
Kommunfullmäktige sammanträder nästa gång den 29 november klockan 16.00. Då ska bland annat budgeten beslutas.

Senast uppdaterad: