Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Fyrverkerier på nyår? - Det här är viktigt att tänka på

När ett nytt år firas in används ofta fyrverkerier.
Men det är inte fritt fram att skjuta hursomhelst.
Det är bara tillåtet att använda fyrverkerier på allmän plats inom detaljplanelagt område i Perstorps kommun mellan klockan 23:00 den 31 december och klockan 01:00 den 1 januari.
All övrig tid krävs tillstånd från polisen.

Fyrverkerier och Gott Nytt År hälsning.

Det är enligt de lokala ordningsföreskrifterna endast tillåtet att skjuta raketer på nyårsafton den 31 december från klockan 23 till den 1 januari klockan 01. Notera samtidigt att det aldrig är tillåtet att skjuta närmare än 200 meter från Österbo, Ybbåsen, Björkhaga, Bokeliden, kyrkogårdar och begravningsplatser

Notera att det alltid är förbjudet (alltså även den 31 december från klockan 23 till 1 januari klockan 01) att skjuta raketer närmare än 200 meter från äldreboendena Österbo och Ybbåsen samt det särskilda boendet Bokeliden och Björkhaga rehabcenter. Dessutom gäller samma avståndsförbud för kyrkogårdar och begravningsplatser.

Raketer orsakar årligen skador på ögon och händer. Flest olyckor inträffar under nyårshelgen.

Att använda fyrverkerier på rätt sätt är för din och andras säkerhets skull. Om du avfyrar raketer ansvarar du för att det är säkert för din omgivning. Du ska visa hänsyn till både människor och djur.


Viktigt att tänka på:

  • Det är förbjudet att skjuta raketer på allmänna platser (gator, torg, parker och grönområden - platser som vi använder tillsammans) inom detaljplanelagt område förutom på nyårsafton klockan 23-01.
    (Med detaljplanen reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar med andra om vad man får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet som innefattar hela centrala Perstorp. Från rondellen Arons väg i väster till Linjevägen i norr-Stockholmsvägen i öster och Gustavsborg i söder).

  • Du ska vara minst 18 år för att köpa och använda raketer. Du får med andra ord inte köpa ut fyrverkerier till personer under 18 år, det är ett brott mot lagen.

  • Det är alltid förbjudet att använda fyrverkeripjäser inom 200 meter från äldreboendena Österbo och Ybbåsen, särskilda boendet Bokeliden samt Björkhaga rehabcenter och kyrkogårdar och begravningsplatser.

  • Tillstånd krävs för att hantera raketer med styrpinne.

  • Tillstånd krävs för att få sälja fyrverkerier. I de flesta fall behövs även tillstånd till förvaring av fyrverkerierna.

  • Aldrig gå fram till en pjäs som har antänts men inte avfyrats! Vänta minst 20 minuter och försök inte att tända den igen, om inte bruksanvisningen tillåter det.


Föreskrift fyrverkeri

22 § Det är förbjudet att utan tillstånd av polismyndighet använda pyrotekniska varor inom detaljplanelagt område i hela kommunen, med undantag för tiden klockan 23.00 den 31 december till klockan 01.00 den 1 januari.

Inom 200 meter från följande platser gäller förbudet hela året, alltså även mellan klockan 23.00 den 31 december och klockan 01.00 den första januari, äldreboendena Ybbåsen och Österbo, det särskilda boendet Bokeliden, Björkhaga rehabcenter, och kyrkogårdar, begravningsplatser.

Senast uppdaterad: