Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Geodataseminarium i Folkets Park

Fyll i beskrivning av bilden

Perstorp ingår tillsammans med övriga skånska kommuner i nätverket för Geodatasamverkan.
På fredagen träffades 80 deltagare på Folkets Park för ett heldagsseminarium.

Seminiariet riktade sig till personer som producerar kartor eller är tekniskt sakkunniga i de skånska kommunernas geodataverksamhet (kart-, mät-, GIS-, lantmäteriverksamhet) samt chefer med ett övergripande ansvar. På plats var även representanter från Lantmäteriet som berättade om det senaste från myndighetshåll.
- Det är nyttigt att träffas alla så här och utbyta erfarenheter, sa Karin Söderholm, kartingejör på Perstorps kommun.
- Ja, det är bra att få exempel och veta mer om lagar och regler, tyckte Pauline Perstoft från Landskrona stad.

Seminariet inleddes med en presentation om Perstorps kommun av kommunchef Ulf Bengtsson som bland annat sa:
- Perstorp är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Vi jobbar bland annat med bostadsbyggnation och ett utökat samarbete med näringslivet. Dessutom är en ny idrottshall på gång vilket blir ett lyft för föreningslivet.

Från seminariets olika programpunkter kan bland annat nämnas:

  • Ny standard för adressättning
  • Smart Built Enviroment – övergripande och goda exempel, knyta an till SGP, vad behöver kommunernas kart, mät, GIS göra?
  • Svensk Geoprocess- Införande guide, specifikation version 3, användartester
  • Kort information om vad som är på gång hos kommunerna i Skåne nordväst.

Läs mer om geodata i den Nationella Geodatastrategin Länk till annan webbplats. som är framtagen av Lantmäteriet i samråd med Geodatarådet.

Senast uppdaterad: