Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Gustavsborgsvägen närmar sig öppning

Problematiken på Bruksvägen/Gustavsborgvägen med avstängningar och reparation av broar/vägtrummor börjar närmar sig ett slut i och med att Gustavsborgsvägen beräknas kunna öppnas igen inom någon vecka.

Bildcollage från pågående arbete med att återuppbygga vägtrumma/vägbädd på Gustavsborgsvägen genom Ybbarpsån rinner

Arbete med att återuppbygga vägtrumma/vägbädd på Gustavsborgsvägen börjar närmar sig ett slut. Ny vägtrumma är på plats. Ybbarpsån flödar genom och under vecka 24 sker montering av vägräcken och asfaltering. Trafiken planeras åter kunna rulla på sträckan lagom till midsommarhelgen.

Det var den 21 januari som det hände: vägtrumman på Gustavsborgsvägen som Ybbarpsån flödar igenom rasade. Trafiken fick ledas om via Brusvägen. Men vid en inspektion av vägtrumman där konstaterades att skicket var så pass dåligt att en omedelbar reparation krävdes. Trafiken fick därför ledas om via Riseberga undantaget transporter till Industriparken som kunde ledas om via vakten och Industriparkens område till den särskilda incheckningen som ligger vid Ypparbs IP nära korsningen Bruksvägen/Gustavsborgsvägen.

Via ett snabbt samarbete ordnades en provisorisk bro som Trafikverkets beredskapsresurs monterade på Gustavsborgsvägen så trafiken kunde släppas på under tiden Bruksvägen reparerades. Den 30 april var allt klart, inklusive en ny vägtrumma på 36 meter som lyfts på plats, och vägbädd uppbyggd och asfalterad samt nya vägräcken.

Trafiken rullar normalt på vägen igen varpå Gustavsborsvägen ånyo är stängde på sträckan avfarten in till Ybbars IP i riktning mot Färingtofta och Bruksvägen i riktning mot Perstorp. Den provisoriska bron demoterades och lastades för återtransport till en av Trafik verkets depåer i södra Sverige.

Sedan dess har har arbete pågått med att åtgärda brottet på Gustavsborsvägen. En ny vägtrumma av samma konstruktion som den på Bruksvägen ligger plats. Den är 32 meter lång och tre meter bred. Beräknad livslängd är 80-100 år.

Pågående arbete just nu är återuppbyggnad av vägbädd (benämns även vägkropp), asfaltering och montering av räcken.

- Under vecka 24 sker montering och asfaltering därefter görs slutbesiktning. Planen är att trafik åter kan släppas på lagom till midsommarhelgen, berättar Linus Åhlén, enhetschef på tekniska kontoret.

- Det som är kvar att göra sedan är asfaltering av gångbana men precis som på Bruksvägen är det något vi avvaktar med att göra till nästa år eftersom vägen behöver sätta sig ordentligt först, tillägger han.

Läs också:

Senast uppdaterad: