Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Ja i kommunstyrelsen till att betala
kameror på skola

Centralskolan har under en tid hanterat ett flertal incidenter på skolan.
För att stävja händelseutvecklingen och skapa mer trygghet i skolmiljön har kameror placerats inom skolans område.
- Det har redan gett effekt och kommunstyrelsen är positiv till att ta kostnaden för åtgärderna, säger kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau (PF).

Centralskolan har fått kameror på området.

Som en trygghetskapande åtgärd har kameror (ej den på bilden. Den är med i collaget endast i illustrationssyfte) monterats på Centralskolans område. Detta för att stävja utvecklingen av antalet incidenter som hanterats på skolan under senare tid

Det var på det senaste sammanträdet i kommunstyrelsen som ärendet fanns med på dagordningen. Uppsättandet av kamerorna på Centralskolan har visat sig vara en lösning och en trygghetsfrämjande åtgärd som minskat incidenterna. Kostnaden för kamerorna inom skolans område har uppgått till 180 000 kronor. Pengar som kommunstyrelsen nu väljer att ta från posten som avser oförutsedda utgifter.

- Vi ser det som ett led i det trygghetspaket som vi vill åstadkomma. Vi har redan sett att det gett effekt då det även minskat kostnaderna för skadegörelse och insatser från personal så vi är positiva till att finansiera kamerorna, säger kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau (PF).

Noterbart i övrigt när det gäller ekonomi är att kommunens resultat som helhet ser positivt ut. Månadsrapporten för september visar ett positivt resultat om 20,8 miljoner kronor vilket är 9,6 miljoner kronor bättre än budgeterat. Lite varningsflagg har dock hissats för att den nya skatteprognosen indikerar något lägre intäkter men det kompenserar av kommunens reserv som avsatts att hantera sådana svängningar.

Senast uppdaterad: