Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Klartecken för avtalssamverkan och renhållningstaxa

Fullmäktige debatterade på sitt senaste sammanträde fjärrvärme, renhållning och räddningstjänst.

Kommunfullmäktige 24 november

Kommunfullmäktige beslutade bland annat om ny renhållningstaxa, Perstorps ägarandel i Perstorps Fjärrvärme och avtalssamverkan med Hässleholm och räddningstjänst.

November månads sammanträde i kommunfullmäktige inleddes med allmänhetens frågestund och till sammanträdet hade en fråga gällande hanteringen av Perstorps Fjärrvärme AB inkommit.
Frågan riktade sig till kommunalråd Torgny Lindau och var ställd av Göran Strandqvist och löd:

"Hanteringen av ärendet med EON:s försäljning av sitt aktieinnehav i Perstorps Fjärrrvärme AB har väckt många frågor. Vid konsultens presentation för samtliga fullmäktigeledamöter den 7 oktober framfördes i stort sett bara nackdelar med att äga bolaget. Det framlades ingen ekonomisk information av vikt, men mycket om vilka problem som skulle kunna inträffa. Mina frågor till Torgny Lindau är: "

  • Vilka kvalifikationer krävdes när konsulten anlitades för att företräda kommunen vid förhandlingar med EOn och eventuell förvärvare av aktier.

  • Vilket var uppdraget som konsulten fick? Var det bara att lägga grunden för att sälja Perstorps kommunens aktier. Om man inte var beredd att köpa EON:s aktier så fanns det ingen anledning att anlita en konsult innan EON valt ut en köpare.

  • Varför har inte diskussioner förts med kommunens styrelserepresentanter i Perstorps Fjärrvärme AB och konsulten, som utlovats sedan hösten 2020, för att utbyta information om bolaget?

  • Vem eller vilka har bestämt vilka argument som skulle läggas fram vid informationen till fullmäktigeledamöterna den 7 oktober. Det presenterades ingen ekonomisk information eller nyckeltal som underlag för beslut.

  • Varför förhandlar man inte om aktieägaravtalet med ev. köpare av EON:s aktier i Perstorps Fjärrvärme AB, innan man tar ställning till hembudet. Där har ju eventuell köpare ett incitament för att gå med på förändring mot att man får köpa aktierna, medan man efter att kommunen sagt "ja" till att acceptera köparen, så finns inte den förhandlingsviljan.

Hör kommunstyrelsens ordförande svara på frågorna via kommunens sida på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Därefter informerade Göran Strandqvist i egenskap av styrelseordförande för Perstorps Fjärrvärme bland annat om bolagets goda ekonomi och att sista styrelsemötet tillsammans med Eon har genomförts. Lennart Johansson, ordförande för Perstorps Bostäder informerade att Apoteket flyttar in i nya lokaler måndag 29 november och att arbetet i Centrumhuset går vidare med kommunens kundtjänst. Kommundirektör Ulf Bengtsson nämnde i sin information om att fullmäktige på nästa sammanträde den 15 december behandlar ett ärende som möjliggör för Bjuvs kommun att går ur Söderåsens Miljöförbund. Han nämnde också att kommunen följer det senaste vad gäller pandemins fortsatta utveckling och att diskussioner förs om att Örkelljunga vill ansluta sig till upphandlingsammarbetet som Perstorp har med Klippan, Åstorp och Bjuv. På väg fram är också ett naturvårdsprogram och en klimat- och energistrategi.


Beslutsärenden:

Perstorps kommuns ägande i Perstorps Fjärrvärme AB
Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att förklara uppdraget givet kommunstyrelsens arbetsutskott slutfört, samt att kommunen kvarstår som delägare med 50 procent i Perstorps Fjärrvärme AB.

Renhållningstaxa och renhållningsföreskrift 2022
Beslut: Kommunfullmäktige sa ja till förslaget dör renhållningstaxan för 2022 höjs med index plus tolv procent för renhållning och index plus 10,8 procent för slam (index slamtömning 5,2 procent och index renhållning 4,0 procent).
Det motsvarar en taxehöjning med cirka 40 kronor/månad för ett standardabonnemang för villahushåll och cirka 20 kronor/månad för slam. Den nya renhållningstaxan träder i kraft 2022-01-01 under förutsättning att alla kommuner godkänner förslaget, samt att godkänna förslaget på den nya renhållningsföreskriften som träder i kraft 2022-01-01.

Avtalssamverkan med Hässleholm avseende räddningstjänst
beslut: Fullmäktige beslutade säga ja till avtalssamverkan om räddningstjänst mellan Hässleholm och Perstorp kommun, samt att kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna samverkansavtalet med Hässleholm.
Johan Wendt, som går in räddningschef i Perstorps kommun under perioden 2022-01-01 till och med 2024-12-31, ges även attesträtt inom räddningsnämndens budget och verksamhet.

Sammanträdet avslutades med ett anmälningsärende (Delårsrapport AV Media Skåne där fullmäktige beslutade att notera delårsrapporten) och två valärenden. Det ena gäller avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige och det andra gällde ett ogiltigt fyllnadsval gällande ledamot i Söderåsens Miljöförbund där en ny ledamot utsågs då den som valdes på sammanträdet den 27 oktober inte var ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige något som är ett krav enligt Söderåsens Miljöförbunds förbundsordning.

Nästa gång kommunfullmäktige sammanträder är den 15 december

Hör kommunfullmäktiges ordförande summera sammanträdet i spelaren:

Senast uppdaterad: