Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Klart med nytt styre i Perstorp

Fyll i beskrivning av bilden

Perstorps Framtid, Moderaterna, Centern, Kristdemokraterna och Miljöpartiet bildar majoritet med totalt 19 mandat.


Torgny Lindau (PF) föreslås bli kommunstyrelsens ordförande. Övriga ordförandeposter är fördelade på partierna. Resterande mandat i fullmäktige har Socialdemokraterna (9) och Sverigedemokraterna (7).
Måndag 15 oktober klockan 18 träffas det nya fullmäktige för att bland annat välja ordförande.

Den nya majoriteten avser att framöver satsa på tre områden: bostäder, infrastruktur och näringslivet. För den kommande mandatperioden, 2018-2022, har ett gemensamt politiskt program tagits fram.

Bland annat vill de arbeta för en oförändrad skattesats och satsa på skola, förskola, införa språkförskola och uteförskola.

De vill verka för ett nytt trygghetsboende och att bostäder och byggs. Likaså vill de att tryggheten för alla ska stärkas plus att de vill öka andelen närproducerad mat i kommunens verksamheter. Majoriteten planerar också för en infrastruktursatsning genom intensifierad uppvaktning av berörda myndigheter.

Konstellationen vill också verka för att alla invånare som är i behov av vård och omsorg ska känna trygghet med den service som erbjuds.

Vidare vill man arbeta för att utveckla kontakten mellan kommunen och näringslivet samt höja bidragen till enskilda vägar. Därtill vill man även arbeta för en lyckad integration.

Senast uppdaterad: