Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Klart med tillförordnad räddningschef och tillägg till befintligt samverkansavtal

Räddningsnämnden har beslutat godkänna tillägg till befintligt avtal för Perstorps räddningstjänst gällande räddningssamverkan med Hässleholms räddningstjänst.
Dessutom förordnas Leif Staffansson som tillförordnad räddningschef från den 1 juni.

Räddningstjänstens loggoa tillssamans med kommunens ovanpå en rökdykare som befinner sig i ett eldhav.

Räddningsnämnden har beslutat godkänna tillägg till befintligt avtal för Perstorps räddningstjänst gällande räddningssamverkan med Hässleholms räddningstjänst. Dessutom har en räddningschef (Leif Staffansson som bor i Perstorp) tillförordnats. Avtalet innebär samtidigt att Perstorp också kan kan del av en större organisation eftersom Osby ingår i samverkan. Hässleholm och Osby sedan årsskiftet har en gemensam räddningstjänst.

Räddningstjänsterna i Perstorp och Hässleholm har ett befintligt samarbetsavtal där Perstorp köper administration, materialvård, olycksutredning och högre befäl vid räddningsinsats av Hässleholm.

Förslag till avtal gäller för perioden 1 juni 2021 till och med 31 december 2021. Omfattning av uppdraget under aktuell tid har satts till 50 procent av en heltidstjänst. Avtalet syftar till att gälla under perioden för att de båda kommunerna under hösten ska ta fram förslag på nytt avtal med utökat samarbete som innehåller verksamhetsledning (räddningschef, operativ chef och förebyggande chef) och myndighetsutövning från Hässleholms kommun.

Räddningsnämnden beslutade godkänna tillägg till befintligt avtal för Perstorps räddningstjänst gällande räddningssamverkan med Hässleholms räddningstjänst.
Dessutom förordnas Leif Staffansson som tillförordnad räddningschef från 1 juni.

Till protokollet togs också ett stort tack från Räddningsnämnden riktat till räddningschef Leif Hylander som efter många års trogen tjänst går i pension i slutet av maj. Leif har varit en eldsjäl och hans arbete ovärderligt, står det att läsa.


Den nu tillförordnade räddningschefen Leif Staffansson är 35 år och bor i Perstorp med sin familj. Han jobbar som operativ chef på Räddningstjänsten i Hässleholm och var tills nyligen även tillförordnad chef för räddningstjänsten i Hässleholm och Osby som sedan årsskiftet har en gemensam räddningstjänst.

Ny chef för den verksamheten är Johan Wendt vilket öppnat möjligheten för Leif Staffansson att ta rollen som tillförordnad räddningschef i Perstorps kommun.

- Jag känner mig trygg i att kliva in i rollen. Har haft en bra dialog med personalen i Perstorp och administrationen i Hässleholm är väl insatt i Perstorps verksamhet. Perstorp och Hässleholm har ju haft samverkan i flera år och samarbetar redan kring mycket, säger Leif Staffansson och tillägger:

- Spontant kan jag säga att den här samverkan innebär synergieffekter och stärker alla tre kommunerna. Perstorp har en speciell kunskap inom framförallt kem som övriga nu kan dra nytta av. Och för Perstorps del innebär det att man nu kan ta del av en större organisation där även Osby ingår.

Räddningschefen för Osby och Hässleholm kommuner, Johan Wendt, kommenterar samverkan så här:

- Ambitionen med samverkan är att utveckla och effektivisera verksamheten så att invånarna i de tre kommunerna får en ökad trygghet. En ännu bättre räddningstjänst helt enkelt.

Räddningsnämnden noterade under sammanträdet också att en ekonomisk redovisning för tertialet 1 januari till april visar på ett prognostiserat överskott på en halv miljon kronor.

Senast uppdaterad: