Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Kommunfullmäktige 28 oktober är inställt

Veckorna passerar i raskt takt. Det är återigen dags för sammanträde i kommunfullmäktige vilket är brukligt den sista onsdagen i varje månad.
Så var det tänkt. Men när nya skärpta allmänna råd för Skåne kom under tisdagen från Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen och Region Skåne togs beslut att ställa in mötet.

Kommunfullmäktige sammanträder i lokalen Karpen på kommunkontoret klockan 18:00 den 28 oktober.

Kommunfullmäktige skulle ha sammanträtt i lokalen Karpen på kommunkontoret klockan 18:00 den 28 oktober. Men nya skärpta rekommendationer för Skåne gör att mötet ställts in.

På agendan den 28 oktober (läs kallelse och handlingar här)  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. stod inledningsvis allmänhetens frågestund samt information från kommunstyrelsen, nämnder och bolag.

Läs här om de nya skärpta allmänna råden Öppnas i nytt fönster.Beslutsärenden som skulle hanteras var:

  • Ingående i HR-servicecenter i Helsingborg: Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att uppdra åt kommundirektören att teckna avtal med Helsingborgs stad rörande samverkan om HR-servicecenter från och med 1 april 2021. HR-servicecenter erbjuder löne- och pensionshandläggning samt systemförvaltning och tanken på ett ingående har uppkommit där Perstorps kommuns löneenhet upplevs som liten och smidig med samtidigt mycket sårbar. Genom att gå in i HR-servicecenter får kommunen tillgång till en större organisation som till exempel kan hantera semester och sjukfrånvaro inom verksamheten utan att det spiller över på förmågan att hantera uppdraget.
    Kommunstyrelsen föreslår även att fullmäktige beslutar att uppdra åt HR-chef att ansvara för kommunens projektledning under genomförandefasen.

  • Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest ekonomisk förening: Kommunen använder sig av Kommuninvest vid upplåning av kapital. Föreningen bidrar till förmånliga avtalsvillkor för kommunen vid upplåning och utlåning. På grund av den höga investeringstakt som förväntas i kommuner framöver behöver kapitalet öka i föreningen för att behålla kreditvärdighet och därmed också låga räntor och förmånliga villkor för kommunen. Kommunen har att ta ställningen till inbetalning av kapitalinsatsen som höjs med 100 kronor per invånare fram till 2024 till den nya maxnivån 1300 kronor. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta om att finansiera inbetalningen genom en utökning av kommunstyrelsens ram de kommande åren 2021-2024 med 735 000 kronor per år. Kommunstyrelsen föreslår också att KS får befogenhet att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats.

  • Förslag på sammanträdesdagar för 2021: Antalet sammanträden i kommunfullmäktige utökas. Bland annat för att möta upp den nya processen kring budgeten där beslut kring ekonomiska ramar och budget tas på junisammanträdet istället för november. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att också besluta att allmänhetens frågestund genomförs i samband med samtliga fullmäktiges sammanträden.


Kort kan också nämnas att fullmäktige hade att hantera avsägelser samt fyllnadsval gällande ledamöter i socialnämnden.

Nästa gång fullmäktige har ett inplanerat sammanträde är den 25 november.

Senast uppdaterad: