Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Kommunfullmäktige genomförs
med reducerat antal ledamöter

Kommunfullmäktiges marssammanträde genomfördes med ordinarie antal ledamöter.
Men till och med den 30 juni gäller tillfällig lösning där antal ledamöter går från 35 till 21 i syfte att minska risken för spridning av covid-19.

Antal ledamöter i kommunfullmäktige reduceras tillfälligt till och med den 30 juni från 35 till 21

Kommunfullmäktiges presidium har haft överläggningar med de politiska partiernas gruppledare där åtgärder diskuterades för att kunna fullfölja fullmäktigearbetet och samtidigt ta hänsyn till ledamöter och medarbetares exponering för eventuell virussmitta.

Överläggningarna resulterade i att de sju partierna i fullmäktige gjort en överenskommelse där antalet ledamöter vid sammanträdena tillfälligt (till den 30 juni) reduceras från 35 till 21.

– Detta gjordes i total enighet vilket är mycket glädjande. De politiska partierna tar sitt ansvar och ser till att fullmäktigearbetet kan genomföras för kommunens och kommuninvånarnas bästa. Samtidigt visar de omsorg och respekt för fullmäktigeledamöternas och tjänstemännens hälsa och eventuella oro, säger kommunfullmäktiges ordförande Håkan Abrahamsson (M).

Efter den tillfälliga överenskommelsen gäller följande mandatfördelning:

  • Perstorps Framtids 10 mandat blir 6 röstberättigade.
  • Moderaternas 4 mandat blir 2 röstberättigade.
  • Centerpartiets 3 mandat blir 2 röstberättigade.
  • Kristdemokraternas 1 mandat blir 1 röstberättigad.
  • Miljöpartiets 1 mandat blir 1 röstberättigad.
  • Socialdemokraternas 9 mandat blir 5 röstberättigade.
  • Sverigedemokraternas 7 mandat blir 4 röstberättigade.

Kommunfullmäktige sammanträder nästa gång den 29 april.

Senast uppdaterad: