Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Kommunfullmäktige med beslut om återremittering

Mars månads sammanträde innehöll såväl ajournering som återremittering.
Men också information från nämnder, styrelser, bolag och kommundirektör samt anmälningsärenden i form av två motioner.

Kommunfullmäktige 30 mars

Kommunfullmäktiges marssammanräde var fysiskt det vill säga ledamöterna var återigen på plats Kulturhuset. Förutom beslut gav säven information från nämnder och styrelser som här då valnämndens ordförande Arnold Andreasson berättade om pågående arbete med förberedelser inför valet i september.

Ajourneringen och återremitteringen kom i samma ärende, det om finans- och placeringspolicy.


Ronny Nilsson, socialdemokraterna yrkade på återremiss av ärendet då han och partiet hade en del synpunkter på innehållet bland annat när det gällde tydligheten mellan kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau, som i sitt inledande anförande sagt att ärendet hör till kategorin ordning och reda, begärde ajournering för att överlägga med kollegorna i majoriteten.
När väl sammanträdet återupptogs (efter tekniskstrul och fikapaus) äntradde Torgny Lindau talarstolen igen och sa:

- Det är bra synpunkter som S och Ronny förde fram. Vi är beredda att ställa oss bakom yrkandet på återremiss.

Kommunfullmäktiges ordförande Håkan Abrahamsson ställde frågan till kommunfullmäktige om det är fullmäktiges beslut att återremittera ärendet och fick ett enhälligt ja tillbaka.

Så ärendet om finans- och placeringspolicy vänds nu tillbaka för kompletteringar innan det återkommer till fullmäktige för beslut.

Därefter klubbades de återstående två beslutsärendena utan några invändningar:
Uppföljning interna kontrollplaner 2021 samtliga nämnder samt interna kontrollplaner 2022 samtliga nämnder.

Sammanträdet innehöll också information från valnämnden, kommunstyrelsen , överförmyndarnämnden, Perstorps Bostäder och kommundirektör.

Valnämndens ordförande Arnold Andreasson inledde:
- Vi startade i september förra året och har haft regelbundna möten sedan dess med tanke på valet i september i år. Från och med i februari har vi även utökat med säkerhetsansvarig i kommunen i syfte att valet ska kunna genomföras säkert.

Arnold berättade också att eran med kulturhuset/aulan som röstningslokal i aulan är över. Lokalen har använts sedan 1960-talet. Beslutat är att vallokalen i tätorten istället flyttas till Ugglehallen på grund av säkerhetsaspekten och betydelsen av valhemlighet.

- Kvadratmeter behövs vilket kan tillgodoses i Ugglehallen. När det gäller förtidsröstningen kommer den vara kvar på biblioteket men en trappa ner i hörsalen också det på grund av valhemligheten.

Utbildning av valmedarbetare, totalt 55-60 personer sker i augusti.


Från övrig information kan nämnas:

Kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau:

- Samarbetet med Helsingborgs IF om fotbollsakademi årskurs 7-9 samt engagemang i skolan årskurs 4-6 innebär ett lyft för Perstorp. Vill även nämna allvarliga saker och mänskliga tragedier med tanke på Rysslands invasion av Ukraina. Perstorps kommun står med färdiga platser om det behövs men vi får dessvärre olika information från Migrationsverket. Oavsett står vi redo. Jag och kommundirektör får löpande information från Länsstyrelsen och vi anpassar kommunens verksamhet därefter. Vill också säga att var vaksam och källkritisk när det gäller nyheter och information.

Överförmyndarnämndens ordförande Ann-Christine Sandell:

- 2021års bokslut stängde på plus 369 000. Vi är en samverkansnämnd som ägs av varför vi beslutat att betala tillbaka 200 000 till ägarkommunerna efter invånarantal. 2021 ökade vi också digitaliseringen och planerar för att köpa in ett nytt verksamhetssystem. Vidare har vi haft som mål att handläggningstiden ska vara max två månader i samtliga kommuner vilket vi klarat. Just nu är det är högtryck när det gäller årsräkningen. Kan också säga lite om Ukraina och hur kan det påverka oss? Tror inte det påverkar oss lika mycket som när det kom många från Syrien. De flesta som kommer nu gör det med sina vårdnadshavare. Vidare har också ett litet fenomen när det gäller bränslepriser. Vi har någon ställföreträdare som lämnat som hänvisat till att det blir för dyrt att köra.

Perstorps Bostäder ordförande Lennart Johansson:

- Hyrorna är förhandlade med hyresgästföreningen och landade på 2,1 procent vilket täcker ökade taxor för sophämtning och vatten som vi beslutat om här i fullmäktige. När det gäller resultatet visar det en halv miljon över budget, totalt tre miljoner plus.

Kommundirektör Ulf Bengtsson:

- 25 februari var kommunens krisledning igång då hade vi precis avslutat pandemiledningen. Vi är vana att hantera kriser. Precis som kommunstyrelsens ordförande nämnde får vi många olika besked gällande eventuell mottagning av flyktingar från Ukraina. Vi har efterlyst samordning vilket vi uttryckt i olika sammanhang. Fick tidigt frågan om vi kunde ordna akutboende vilket vi gjorde tack vare en fantastisk insats av alla inblandade. 30 platser har vi men vi har inte hört något och överväger att stoppa akutboendet i malpåse. Över till bokslut glädjande nog gör koncernen ett plus 28,7 miljoner kronor plus. Vill avsluta med att påminna framtidsseminariet den 27 april vilket är samma dag som fullmäktige. Då tittar vi på vad vi har gjort och blickar framåt.

Anmälningsärenden gällde två motioner skrivna av Anders Jerlander, ledamot i fullmäktige men oberoende då han lämnat sitt tidigare parti Sverigedemokraterna till förmån för de nystartade Vi i Perstorp.
Motionerna gäller införande av medborgarförslag och skapande av flyktingboende. Motionerna går nu vidare för behandling i kommunens organisation och besvaras vid nästa kommunfullmäktige. Till ärendet lades en protokollanteckning som samtliga partier ställde sig bakom.

Nästa gång ledamöterna i kommunfullmäktige träffas är den 27 april

Senast uppdaterad: