Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Kommunfullmäktige
med information i fokus

Fyll i beskrivning av bilden

Mars månads sammanträde blev en stillsam historia som gick i informationens tecken. Debatten uteblev. Liksom någon fråga från allmänheten.
Däremot presenterades datum när förtidsröstningen inleds.

Vädret och sjukdom ställde till det vid februarisammanträdet varför ärenden flyttades till marsmötet som direktsändes via kommunens Facebooksida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Därför fick Kommunförbundet Skåne Länk till annan webbplats. köra sin presentation om verksamheten tre veckor senare än planerat. Bland annat redovisade förbundsdirektör Monica Holmqvist, chefen för samhällsbyggnadsavdelningen Peter Nilsson och kommunikationsansvarige Magnus Gustafsson, arbetet med upphandling, nätverk, medlemsavgifter (Perstorp betalar totalt 154 952 kronor) och vad vad får för pengarna. Dessutom berördes digitaliseringsprocessen, till exempel inom plan- och byggområdet.

- Vi ska vara till för kommunerna. Svara på frågor och vara tillgängliga, sa förbundsordförande Kent Mårtensson.

Vidare gavs information från nämnder och styrelser.
Lars Holmström från Valnämnden berättade att förtidsröstningen är beslutad att pågå på biblioteket mellan 22 augusti-8 september. På valdagen den 9 september gäller förtidsröstning i vallokalen på Kulturhuset Centralskolan.

Ann-Christine Sandell berättade därefter om Överförmndarnämndens verksamhet där bland att samarbete med grannkommuner diskuteras och framtidsfullmakter som är på gång.

Tredje ordförande ut var revisionens ordförande Bo Nilsson nämnde en granskning av barn i utsatta förhållanden. Bo berörde även den planerade IT-organisation inom 4K.

Kommunstyrelsens ordförande Ronny Nilsson (S) sa i sin tur att det görs en genomlysning av samhällsbyggnads- och tekniska förvaltningen och att Perstorp är ordförande inom 6K under 2018.
- Ser även bra ut ekonomiskt för Perstorp som koncern. Har en förhoppning om att vi ska hålla det året ut, sa han också.

Perstorps Näringslivs AB:s ordförande Jenny Delén informerade: "Hotellet är färdigstädat och slutbesiktat men hotellet tickar pengar och så kan vi inte ha det i längden".

Perstorps Bostäders ordförande Patrik Ströbäck berättade att ombyggnation på Bäckavägen ska påbörjas och att många står i bolagets bostadskö.

Kommundirektör Ulf Bengtsson tog tillfället i akt att bland annat nämna:

- Vi har det rätt bra förspänt i Perstorp jämför med många andra. Och jag brukar säga med stolthet att vi inte har mycket pengar i kassan men vi har bra ordning på ekonomin

Ulf berörde även den pågående processen kring ärendehanteringsysten och e-tjänster samt rekryteringen av ny HR-chef då den nuvarande går i pension.

- Vi har också haft ett möte med fastighetsägaren där kommunen varit väldig tydlig med att vi inte är nöjda med förvaltningen av kommunhus fastigheten. Det är ingen bra arbetsmiljö.

Beslutsärenden var:

  • Nya bolagsdokument inom Kommunassurans Syd Försäkrings SB
  • Slutredovisning av beviljade projekt
  • Rapport av granskning av interna kontrollplaner år 2017 samtliga nämnder och styrelser.
  • Sammantställning av interna kontrollplaner år 2018
  • Avsägelse från ledamot Edward Galia (SD).

Nästa sammanträde i kommunfullmäktige är den 25 april.

Här protokollet från marsmötet Pdf, 325.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: