Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Kommunfullmäktige sa ja
till köp av kommunfastighet

Fyll i beskrivning av bilden

Nu är det klart: Kommunfullmäktige beslutade att köpa fastigheten Poppeln 13. Kommunhuset blir därmed kvar i centrum.

Tanken är att varje kommunfullmäktige sammanträde ska inledas med allmähetens frågestund men den programpunkten utgick då ingen fråga inkommit.

Istället tog kommundirektör Ulf Bengtsson till orda och berättade bland annat om att Perstorp är en av 32 kommuner som erbjuds att söka statsbidrag till att motverka segregation. Delegationen mot segregation besöker för övrigt Perstorp den 21 september för att diskutera kommunens framtida arbete.

- Vi har även anställt en ny HR-chef efter den nuvarande som går i pension vid årskiftet, sa Ulf Bengtsson också.

Hör kommundirektören via kommunens Facebooksida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vidare berättade barn -och utbildningsnämndens ordförande Marie Gärdby (C) bland annat att antalet barn i förskolan ökat varför en akutavdelning öppnats på Parkskolan. Byggnadsnämndens orförande Ulla-Britt Brandin informerade om att fyra nya bygglov inkommit medan kultur- och fritidsnämndens ordförande Anette Lantz avslöjade att invigningen av nya idrottshallen, Ugglehallen, är planerad till 1 november. Socialnämndens orförande Elisabeth Holmer informerade å sin sida om att nämnden hanterat flera familjehemsplaceringar den senaste tiden.

Nästa punkt på ärendelistan, nämnd- och verksamhetsmål, klubbades utan diskussion.

Kommunens eknomichef Anders Ottosson redogjorde därefter om halvårsbokslut och årsprognos för 2018.

- Prognosen säger att vi går 10,9 miljoner kronor plus vilket är 2,6 miljoner kronr bättre än budget. Det gör att vi kan skjutsa undan och amortera på lån vi har. Vi gör det under lågränteperioder, sa han bland annat.

Anders nämnde också att antalet invånare i kommunen snart är 7500.

Efter ajournering för fika återupptogs sammanträdet med att revisorernas bedömning av delårsrapporten beslutades direkt.

Hör ekonomichefen via kommmunens Facebooksida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Den på förhand största frågan, ärendet om köpet om kommunfastigheten, renderade i ett par frågeställningar bland annat om besiktning men flera av partierna tog till orda och uttryckte positiv inställning till köp till köpeskillingen 25 miljoner kronor.

Perstorps Näringslivs AB blir fastighetsägare och ansvar för externa hyreskontrakt, (i fastigheten finns bland andra Apoteket, Systembolaget, en hårfrisör, en pizzeria, ett konditori och en livsmedelsbutik), och kommande investeringesbehov. Bland annat behöver ventilation i fastigheten åtgärdas omgående. Kommunens verksamhet kan därmed fortsätta att bedrivas i fastigheten och någon flytt till Brukshotellet är därmed inte aktuell.

- Tycker det är mycket bra att kommunen köper fastigheten så man kan forma centrum som man vill, sa Anders Westerlund (S).

I rask takt beslutades sedan reglemeten (gäller från 1 januari 2019) för kommunstyrelsen och nämnder samt arvoden, pensionärs- och handikappråd.
Ett förslag om namnändring på handikapprådet fördes fram: Kommunala tillgänglighetsrådet. Beslut fattades enhälligt att godkänna namnändringen.

Snabbt godkändes även att motionen om framtida användning av hotellet fick ställas. Motionären Anders Westerlund för fram förslaget att hotellet drivs i egen regi där kommunens LSS-verksamhet kan bedriva en stor del av verksamheten.

Sammanträdet avslutades med uppvaktning av tre ledamöter som fyllt 50 år. Personerna fick blommor, sång och hurrarop.

Hör diskussionen kring köpet av kommunuset via kommunens Facebooksida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nästa sammanträde i kommunfullmäktige är den 15 oktober. Då sker val av presidium.

Senast uppdaterad: