Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Kommunfullmäktige träffas
igen efter uppehåll

Ärendelista kommunfullmäktige 27 mars 2019

Mars månads sammanträde i kommunfullmäktige har många ärenden på dagordningen.
Bland annat ska ledamöterna fatta besluta om Perstorp ska ansöka om delägarskap hos Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB.

Anledningen till den digra ärendenlistan (15 punkter) beror delvis på att det inte var något sammanträde i februari utan ärenden har istället skjutits fram till marssammanträdet.

Förutom att lyssna till sedvanlig information från kommundirektör, nämnder, styrelser och bolag har ledamöterna följande beslutsärenden att ta ställning kring:

  • Utbetalning av kommunalt partistöd för 2019
  • Rapport av granskning internkontroll 2018
  • Interna kontrollplaner 2019
  • Politiskt handlingsprogram för mandatperioden 2019-20122
  • Perstorps förvaltningsorganisation 2019
  • Delägarskap i Nordvästra Skånes Vatten AB (NSVA)
  • Uppföljning av kommunövergripande mål 2018 samt redovisning av nämndernas målvärden 2019-2021

Vidare utgörs ärendelistan även av revisionsplan 2019, granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av samhällsbyggnadsförvaltningen samt en avsägelse som ledamot i fullmäktige.

Kallelse och handlingar till sammanträdet finns att läsa och ladda ner här Pdf, 17.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktige sammanträder klockan 18:00 onsdag 27 mars i lokalen Karpen på kommunhuset.

Senast uppdaterad: