Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Kommunstyrelse med halvårsbokslut och besök

När kommunstyrelsen träffades för september månads först sammanträde var ett av ärendena på dagordningen halvårsbokslutet för 2020.
- Det ser positivt ut. Siffrorna pekar mot ett överskott, säger kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau (PF).

pengar, svenska sedlar i collage tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau (PF)

När kommunstyrelsen träffades för september månads först sammanträde var ett av ärendena på dagordningen halvårsbokslutet för 2020. - Det ser positivt ut. Siffrorna pekar mot ett överskott, säger kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau (PF).

Sammanträdet inleddes med en genomgång av förslag på uppföljningsprocess. Syftet med en planerings och uppföljningsprocess är att planera, genomföra, följa upp och justera verksamheten utifrån givna förutsättningar och uppsatta politiska mål. Uppföljningen ska innehålla relevant information till politiken så välgrundade beslut kan fattas utifrån både ekonomiska och verksamhetsmässiga perspektiv.

- Det är viktigt att ha en gemensam process så alla rapporterar in lika, säger kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau (PF).

Ekonomitemat fortsatte med halvårsbokslutet för 2020 som pekar på ett överskott för såväl kommunstyrelsen som kommunen. Prognosen för helåret är 13,1 miljoner kronor vilket är två miljoner bättre än budgeterat. Samtliga verksamheter visar budget i balans eller överskott.

- Det ser positivt ut. Siffrorna pekar mot ett överskott.

Kommunstyrelsens noterade avslutningsvis månadsrapporterna (ekonomi, miljö analysresultat, sammanställning produktion och månadsrapport) från Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA).

- Det var ett kort KS-sammanträde den här gången. Vi var efter mötet inbjudna till att titta närmare på Munka Folkhögskolas nya lokaler i det tidigare hotellet. Det såg hur bra ut som helst och jag är väldigt glad att skolan är kvar i Perstorp.

Nästa gång kommunstyrelsen träffas är den 23 september. På agendan då bland annat ordningsföreskrifter, ombyggnation/renovering av kommunhuset samt förvärv av fastighet.

Senast uppdaterad: