Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Krisberedskapsveckan 2021

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som syftar till att öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig.
Den genomförs för femte året i rad 2021 under vecka 39, (27 september - 3 oktober) tillsammans med länsstyrelser, kommuner, frivilligorganisationer och näringsliv.

Krisberedskapsveckan 2021 arrangeras vecka 39

Krisberedskapsveckan 2021 har tema demokrati och budskapet ”Du är en del av Sveriges beredskap” ska få människor att känna sig delaktiga i arbetet för ett öppet samhälle

Temat för 2021 är demokrati då Sverige firar 100 år av demokrati.

Krisberedskapsveckan vill särskilt uppmärksamma detta faktum genom att lyfta budskap om hur vi i vardagen kan värna vårt lands frihet och självständighet liksom våra mänskliga rättigheter.

Kampanjbudskapet ”Du är en del av Sveriges beredskap” ska få människor att känna sig delaktiga i arbetet för ett öppet samhälle, ett samhälle som också har kraft att stå emot det som kan hota vår självständighet.

Genom enkla gärningar i vardagen kan man ta ansvar för sin egen beredskap och samtidigt stärka hela samhällets motståndskraft.

Till exempel i tider när falsk information skapar oro är det bra att du är källkritisk, kollar upp och är påläst.


Rebecka i filmen är en del av Sveriges beredskap, och det är du också.Krisberedskapsveckan har tre återkommande mål:

  • att fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid kris och krig
  • att fler privatpersoner skaffar sig en egenberedskap
  • att den lokala riskkommunikationen utvecklas.

Målet med kampanjen är också att fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid kris och krig samt skaffar sig en hemberedskap.
Kommunerna är huvudaktörer i kampanjen, eftersom de ansvar för beredskapen på lokal nivå och därmed står närmast invånarna före, under och efter en händelse.
Att kommuner satsar på lokal riskkommunikation är därför ytterligare ett kampanjmål.
MSB uppmanar kommunerna att samverka med andra aktörer under veckan, exempelvis det lokala näringslivet, frivilligorganisationer, lokalradion, branschorganisationer och myndigheter i kommunen och i länet.
Tanken är att kampanjen ska fortsätta utvecklas och växa med tiden och engagera allt fler aktörer i samhället.
Ungefär hälften av Sveriges kommuner brukar delta och många organisationer brukar uppmärksamma kampanjen på olika sätt.

Senast uppdaterad: