Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Löneöversyn 2020 – Enligt HÖK 20
med svenska kommunalarbetarförbundet

Till månadsavlönade arbetstagare utgår vid ett tillfälle ett engångsbelopp på 5 500 kronor för 2020 enligt avtalet. Utbetalningstillfället är den 10 december 2020. Beloppet som är pensionsgrundande inbegriper semesterlön och semesterersättning och reduceras i förhållande till arbetstagarens anställningstid och sysselsättningsgrad. Du som medarbetare kan se ditt engångsbelopp på din lönespec den 7/12.

Bildcollage med text observera svenska sedlar i olika valörer

Löneöversyn 2020 - Enligt HÖK 20 – med svenska kommunalarbetarförbundet. Till månadsavlönade arbetstagare utgår vid ett tillfälle ett engångsbelopp på 5 500 kronor för 2020 enligt avtalet. Utbetalningstillfället är den 10 december 2020.

Engångsbeloppet avser perioden 2020-05-01 – 2020-10-31. Det centrala avtalet gäller endast för månadsavlönad (fast kontant lön) arbetstagare och gäller alltså inte för timavlönad arbetstagare.

Arbetstagare som omfattas av Kommunals HÖK erhåller ett engångsbelopp, alltså inte de som arbetar under annat än AB såsom exempelvis de som har BEA.

Beloppet betalas ut även till oorganiserade arbetstagare som arbetar inom Kommunals avtalsområde.

För arbetstagare som inte arbetat hela ovan nämnd period gäller att engångsbeloppet betalas ut i förhållande till arbetstagarens anställningstid under perioden. Detta gäller oavsett när under året arbetstagaren anställts. För deltidsanställda, uppehållsanställda och anställda del av perioden regleras summan proportionerligt i förhållande till sysselsättningsgrad, uppehållsfaktor och anställningstid.

Om du varit tjänstledig under perioden så räknas även den tiden bort från slutbeloppet. Exempel: den som arbetat 100% hela perioden 1/5 – 31/10 2020 får hela beloppet 5500:-, Den som arbetat 75% och en del av perioden from 1/7 – 31/10 får en del av beloppet ca 2750:-. Det kommer att dras avtalsenlig skatt på beloppet.

Beloppet betalas ut till alla medarbetare som haft en anställning och som omfattas av ovanstående kriterier, oavsett om du har anställning kvar i kommunen eller ej.

Har du frågor, kontakta ditt fackförbund Kommunal via
Tel: 010-4427959
E-post: perstorp.skane@kommunal.se)

eller
HR avdelningen på telefon: 0435-394 28 eller 0435-393 06

Senast uppdaterad: