Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Markarbeten och ytskikt färdigställs efter brorenoveringar - Vänligen passera försiktigt förbi

Från och måndag den 21 mars påbörjas arbeten med att färdigställa ytskikt och slänter efter renoveringarna av rörbroarna på Gustavsborgsvägen, Bruksvägen och Oderljungavägen som utfördes under 2021.

Bildcollage från renovering av rörbroar på Bruksvägen, Gustavsborgsvägen och Oderljngavägen under 2021

Med start den 21 mars påbörjas markarbeten och färdigställande av ytskikt efter brorenoveringarna som genomfördes under 2021

Notera att störningar förekommer medan arbetet pågår något vi ber om förståelse för.
Vi ber också trafikanter att ta det lugnt förbi aktuellt arbetsområde samtidigt som hänsyn visas till personal som arbetar under rådande trafiksituation.

Följande tidsplan gäller:

  • Den 21 mars till och med 22 mars: Bruksvägen (Bland annat markarbeten och justering av kantsten)
  • Den 23 mars till och med 24 mars: Gustavborgsvägen (Bland annat markarbeten och justering av kantsten)
  • Den 25 mars till och med 1 april: Oderljungavägen (Bland annat markarbeten och justering av kantsten)

När markarbeten är klara sker beläggning med ett nytt slitlager av asfalt.

Senast uppdaterad: