Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Medarbetarutbildning med fokus
på samverkan och bemötande

Fyll i beskrivning av bilden

Varför finns vi till? är en fråga man kanske ställer sig emellanåt. För anställda i Perstorps kommun är det vardag då det handlar om att ge kommuninvånarna bästa möjliga service, bemötande och engagemang.
Med jämna mellanrum ordnas därför medarbetarutbildningar med fokus på just de här områdena.

Medarbetarutbildningarna för samtliga anställda, oavsett förvaltning, började som ett EU-projekt 2012. Den första gruppen anställda som gick utbildningen gjorde det 2013. Sedan dess har 700-800 medarbetare gått samma utbildning.

- Syftet med utbildningen är att svetsa samman oss anställda så vi samverkar under samma förutsättningar där vi tänker service, bemötande och engagemang, berättar Cecilia Håkansson som tillsammans med Agneta Gottberg Henriksson leder utbildningarna.

- Vi genomför cirka fem till sex utbildningar per år, berättar Cecilia som nyligen avslutat den senaste.

Ytterligare ett syfte med utbildningarna är att deltagarna ska samtala, dela värderingar och lyssna på varandras argument. Övningsmomenten genomförs som diskussioner i olika konstellationer.
Deltagarna får bland annat tänka till i hur de vill bli ihågkomna den dag de av någon anledning slutar på kommunen. Eller så kan det handla om hur de resonerar i frågor där moral och etik kan ställas på sin spets.

Deltagarna själva uppskattar utbildningarna:

- Jättebra och roligt att träffas så här med andra man inte samtalar eller diskuterar med så ofta.

Och i utvärderingarna efter genomgången utbildning kan noteras att deltagarna tar med sig budskapet från utbildningen i vardagen.

"Ska tänka på att vara trevlig och bemöta andra på ett bra och mer öppensinnigt och positivt sätt", skriver några.

Så på frågan "Varför vi finns till" är svaret: För kommunens invånare. Perstorps kommuns personal jobbar efter ledorden service, bemötande och engagemang.Förutom de här tre ingår även kommunikation, effektivitet och samverkan i framtagna fokusområden.

Samtliga avhandlas under medarbetarutbildningarna som fortsätter arrangeras

Senast uppdaterad: