Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Nu tar kommunerna över Ängelholm Helsingborgs flygplats

På dagen 60 år sedan det första civila flyget lyfte från Ängelholm, övergår nu flygplatsen till kommunalt ägande.
Från och med tisdagen den 1 september tar sju kommuner över Ängelholm Helsingborgs flygplats från PEAB.

På dagen 60 år sedan det första civila flyget lyfte från Ängelholm, övergår nu flygplatsen till kommunalt ägande. Från och med tisdagen den 1 september tar sju kommuner över Ängelholm Helsingborgs flygplats från PEAB.

Flygplatsens tidigare ordförande Anders Hylén signerade för PEAB samt Robin Holmberg (M), ordförande och Peter Danielsson (M), vice ordförande för det nya kommunala ägarbolaget. På plats även kommunstyrelseordföranden från de sju ägarkommunerna som utgör den nya styrelsen för ägarbolaget. Perstorp representerar av Torgny Lindau (PF) med Ronny Nilsson (S) som suppleant. Foto: Victor Larsson/Ängelholms kommun

Alla sju kommuners fullmäktige (Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Perstorp och Ängelholm) har nu gett klartecken till affären. Vid en enkel ceremoni på tisdagen undertecknades köpeavtalet mellan PEAB och det nybildade kommunala ägarbolaget Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB. Från PEAB var Anders Hylén tidigare styrelseordförande och Lars Lundgren, koncernjurist, på plats för att underteckna avtalet och överlämna flygplatsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. formellt till kommunerna. Men i praktiken innebär övertagandet av flygplatsen främst att verksamheten fortsätter som tidigare.

– Det är glädjande att Perstorp kan vara med och ta ett regionalt ansvar för vår infrastruktur inom familjen Helsingborg. Den är väldigt viktig för våra företag och invånare. För att fortsätta kunna investera i vår välfärd så är de skatteintäkter flygplatsen inbringar väldigt viktiga, då de även för Perstorps del är stora, säger Torgny Lindau (PF), kommunstyrelsens ordförande i Perstorp.

­– Det är en viktig dag och startpunkt på kommunernas gemensamma ansvar för flygplatsen. Genom övertagandet säkras flygplatsens framtid som en viktig utvecklingskraft för nordvästra Skåne, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm och ordförande i det nya ägarbolaget.

– Det är starkt att så många som sju kommuner är beredda att ta ansvar för vår regions flyginfrastruktur. Det är en viktig investering för vår regions möjligheter att locka till oss företag, investeringar, människor och turister, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg och vice ordförande i flygplatsens ägarbolag.

Direkt efter att avtal undertecknats hölls det allra första styrelsemötet i ägarbolaget. Styrelsen består av kommunstyrelseordföranden för de sju kommunerna. På dagordningen stod bland annat en lägesrapport om flygplatsverksamheten och beslut kring den nya styrelsens arbetsformer.

– Nästa steg är att vi ska ha ett gemensamt strategimöte tillsammans med flygplatsens styrelse för att staka ut skapa en samsyn om uppdraget och hur vi ska driva verksamheten på bästa sätt, säger Robin Holmberg.


Ägarbolaget/Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB styrelse:

Bjuv: Mikael Henrysson (SD), suppleant Anders Månsson (S)

Båstad: Johan Olsson Swanstein (M), suppleant utses senare

Helsingborg: Peter Danielsson (M), suppleant Jan Björklund (S)

Höganäs: Peter Schölander (M), suppleant Lennart Nilsson (S)

Klippan: Hans-Bertil Sinclair (M), suppleant Åsa Edvardsson (SD)

Perstorp: Torgny Lindau (PF), suppleant Ronny Nilsson (S)

Ängelholm: Robin Holmberg (M), suppleant Lars Nyander (S)


Fakta: Perstorps kommuns del i ägarbolaget

Ett ägarbolag bestående av sju kommuner (Helsingborg, Ängelholm, Båstad, Höganäs, Bjuv, Klippan och Perstorp) inom Familjen Helsingborg har bildats där kommunerna blir delägare i flygplatsen. Ägarbolaget köper samtliga aktier i Ängelholm flygplats AB som åläggs att säkerställa att flygtrafik kan bedrivas till och från Ängelholm Helsingborg Airport Länk till annan webbplats. till och med den 1 september 2030. Ägarkommunernas inbördes förhållande regleras via aktieägaravtal. För Perstorps del innebär det 0,39 procent vilket inkluderar del i ägarbolaget, köp av aktierna i flygplatsbolaget, omkostnader relaterade till förvärven, särskilt stöd till flygplatsbolaget på grund av coronapandemin plus det som kommunen kan komma att utge för att täcka eventuella framtida förluster i flygplatsbolaget.

Perstorps bidrag är en engångssumma på 197 000 kronor. Finansiering sker via kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter vilket innebär att övrig verksamhet inte påverkas.

Senast uppdaterad: