Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Nya åtgärder i syfte att bromsa smittspridningen

Med anledning av den pågående och ökande smittspridningen av covid-19 presenterade regeringen på måndagen den 10 januari nya restriktioner som börjar gälla från och med den 12 januari.
Det rådande läget påverkar Perstorp och för att kommunen även i fortsättningen ska kunna säkerställa att kärnverksamheten bedrivs normalt införs åtgärder med avsikten att bromsa smittspridningen lokalt. Till exempel pausas öppna förskolans verksamhet och Kulturskolan ska ställa om till digital undervisning. Fritidsgården stängs för åldersgruppen 10-12 år och inom grundskolan genomförs åtgärder i syfte att undvika trängsel. Ytterligare en åtgärd gäller fritidshemmen där en rekommendation gått ut med med en vädjan om att de barn som inte behöver nyttja verksamheten hålls hemma.

Coronavirus i bakgrunden, ovanpå text i vitt som beskriver vidtagna åtgärder i syfte att bromsa smittsptridningen av covid-19.

I syfte att bromsa smoittspridningen av covid-19 har åtgärder införts. Till exempel pausas öppna förskolan och fritidsgården stängs för åldersgruppen 10-12 år. Dessutom ska Kulturskolan ställa om till digital undervisning.

Kommunen följer utvecklingen och de råd och rekommendationer som kommer från myndigheter och regering. Verksamheten bedrivs i nuläget normalt men beredskap finns om läget ändras. Trängsel ska undvikas och personal som kan och arbetet möjliggör det ska arbeta hemifrån.
Möten sker digitalt.

I övrigt gäller dessutom följande åtgärder:

Arbetsmarknadsenheten
Bedriver från och med 2021-01-12 verksamheten digitalt i största möjliga mån, men fortsätter med viss fysisk verksamhet.
Vill du komma i kontakt med personalen och/eller boka ett besök gör du det enklast via e-post eller kundtjänst, 0435-390 00.

Ugglebadet
Verksamheten bedrivs utifrån rekommendationerna vilket innebär att begränsningar i antalet besökare säkerställs och kontaktytor mellan besökare begränsas.
Vidare begränsas antalet besökare till Hälsoteket (gymmet) till tio och tider bokas via Ugglebadets webbplats www.ugglebadet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kulturskolan
Verksamheten skall omedelbart ställa om till digital undervisning.

Fritidsverksamhet
Avseende anläggningarna har det införts begränsningar i antalet nyttjare något som återkommande informeras till föreningarna.
Vidare stängs fritidsgården för åldersgruppen 10-12 år medan den är fortsatt öppen för åldergruppen 13-18 år. Öppettiderna för 13-18-åringarna är klockan 18:00-21:00 med att maximerat besökarantal på 20 stycken.

Biblioteket
Följer begränsningarna på max antal besökare. Dessutom tillförs möjlighet för extra personalresurser från fritidsgården som hjälp med eventuell oordning.

Öppna förskolan
Verksamheten pausas. Enstaka sammankomster kan äga rum under förutsättning att dessa sker utomhus. Dessutom kan riktade besök med familjer ske men då krävs planering och tidsbokning.

Förskolan
Rekommendation att allmän förskola (barn med 15 timmar/vecka) ej skall nyttja verksamheten. I övrigt skall verksamheterna anpassa sina aktiviteter så att smittspridning undviks. Notera att rektorerna i förskolan använder infomentor som kanal till vårdnadshavarna.

Grundskolan
Verksamheten organiseras så att spridning motverkas. Förutsättningarna olika för olika skolor varför åtgärderna skiljer sig åt på respektive skola. Målsättningen är i alla fall att begränsa trängsel och blandning av klasser. Ytterligare matsalsyta har dessutom skapas på Folkets Park där ovanvåningen också nyttjas som skolrestaurang tillsvidare.

Fritidshemmen
Rekommendation med en vädjan om att barn som inte behöver nyttja verksamheten hålls hemma. I övrigt skall verksamheterna anpassa sina aktiviteter så att smittspridning undviks.

Vuxenutbildningen
Verksamheten kombinerar när- och fjärrundervisning så att smittspridning hindras.

Tack för visad förståelse och ta hand om er. Tillsammans hjälps vi åt att stoppa smittspridningen!

Läs mer om arbetet med coronapandemin

Senast uppdaterad: