Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Nya laddstolpar och målad ättiksflaska

Bildcollage som visar ättiksflaskan vid väg 21 som målats om. Dessutom nya laddstolpar, varav en superladdare, för elbilar mitt emot tidigare Brukshotellet.

Området mellan järnvägsövergången och hotellet har fräschats upp.
Dessutom har nya laddstolpar för elbilar installerats mitt emot det tidigare Brukshotellet.

Passerande möts numera av en mer inbjudande miljö i korsningen väg 21-Köpmangatan. Nya bänkar finns utplacerade och en gång- och cykelväg förbinder Köpmangatan med parkeringen. Längs GC-vägen har även ny belysning monterats.

- Med den förbättrade belysningen känns området tryggare, säger Håkan Eriksson, driftsingenjör på Perstorps Kommun.

Ny belysning har även installerats nedanför ättiksflaskan som även den fått en uppfräschning i form av färg och nya ”etiketter”. Intill ättikflaskan har också bänkar och bord placerats.

- Runt det ska även buskar och träd planteras, berättar Håkan Eriksson.

I projektet ingår även installation av laddstolpar vilka snart är klara att tas i drift. Perstorps Kommun installerar i samarbetet med E.ON två dubbelladdare och en så kallad superladdare. Satsningen på elbilsladdstation med en snabbladdare och fyra semi-snabbladdare har möjliggjorts via bidrag från Klimatklivet där Perstorps Kommun fått 360 000 kronor i bidrag. Perstorps kommun investerar själva 800 000 kronor.

- Via snabbladdare ska det gå att ladda ett batteri upp till 80 procent på cirka 20 minuter, berättar Håkan Eriksson och tillägger:

- Superladdaren är den enda längs väg 21 mellan Helsingborg och Kristianstad.

Laddstolparna utmed 21 kompletterar nu övriga laddplatser i kommunen. Fyra platser finns vid stationen, fyra vid kommunhuset och i projektet med att förbättra utemiljön vid Ugglebadet ingår ytterligare fyra platser.

FAKTA/Klimatklivet
Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Satsningen är en del av statsbudgeten som riksdagen beslutat om. Åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatsatsningar inom till exempel transporter, industrier, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Det kan röra sig om till exempel laddinfrastruktur för elfordon, biogasanläggningar, byte av fossil olja till biobränsle eller fjärrvärme samt cykelbanor och infrastruktur för cykel.
Läs mer om Klimatklivet här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: