Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Ny förskola, nya skollokaler och Österbo byggs ut

Budgeten för 2020 som beslutades i kommunfullmäktige innebär flera satsningar, till exempel utökas barn- och utbildningsnämndens ram med drygt tre miljoner kronor till en ny tvåavdelningsförskola.
- Det är en otroligt offensiv budget som gynnar Perstorps invånare, sägerkommunalråd Torgny Lindau (PF):

Torgny Lindau (PF), komunalråd Perstorps Kommun.

Den styrande majoriteten (Perstorps Framtid, Moderaterna, Centern, Kristdemokraterna och Miljöpartiet) fick gehör för sitt budgetförslag i kommunfullmäktige. Budgeten lämnar skattesatsen oförändrad på 20,81 kronor/skattekrona och innehåller utökade ramar på totalt 25 miljoner kronor.

Läs protokollet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se och hör debatten via kommunens sida på Facebook Länk till annan webbplats.

- Det känns bra att vi börjar 2020 med att göra förstudier över hur tillbyggnader av Centralskolan och Österbo kan göras bäst. Med utbyggnaderna skapas möjligheter till bra arbetsmiljö för elever, personal och brukare, säger kommunalråd Torgny Lindau.

På Österbo är det tänkt att 36 extra platser skapas vilka ska inrymma Ybbåsens verksamhet som idag består av 24 platser.

- Tanken är att Ybbåsen flyttas till Österbo. Ybbåsen som fastighet är inte bra och kräver mycket stort underhåll varför det är bättre att bygga till Österbo och samla och även utöka verksamhet där. Vad som ska hända med själva Ybbåsfastigheten framöver är inte bestämt.

Kommunalrådet gläds åt budgeten som nu också möjliggör för anställda att nyttja friskvårdsbidrag till verksamheter även utanför Perstorp.

- Det är en fråga om valfrihet, konstaterar han och lyfter fram ytterligare exempel på beslutade investeringar som ska genomföras under 2020:

- Vi har satt ner foten vad gäller fiberutbyggnaden på landsbygden. Vi skjuter vi till femton miljoner kronor så att det nu blir verklighet. Vidare får Ugglebadet ett nytt reningsverk, Mobila Teamet permanentas och räddningstjänsten får ytterligare en brandingenjör och styrkeledare vilket innebär en ökad trygghet för alla i Perstorp. Investeringarna på vatten och avlopp fortsätter liksom att Stockholmsvägen görs mer trafiksäker med tanke på kommande byggnation på fastigheterna Enen och Zodiaken. Även rondellen vid Björkhaga ska snyggas till.

Två stora projekt som också påverkar kommunen men som drivs av de kommunala bolagen Perstorps Bostäder och Perstorp Näringslivs AB glädjer också kommunalrådet. Perstorps Bostäder har köpt fastigheten Jägaren 1 (korsningen Tjäderstigen-Fasanvägen).

- En eloge till vd och styrelseordförande i bolaget som fått till stånd en förhandling och ett avtal. Att Perstorps Bostäder nu får tillträde till huset gör det möjligt att lyfta området. Till exempel bidrar kommunen med trygghetsskapande åtgärder som förbättrad belysning. Köpet är en bra deal för Perstors Bostäder men ännu bättre för Perstorps kommuns invånare.

Perstorp Näringslivs AB står som ägere av kommunhusfastigheten, Poppeln 13, inför en stor utmaning att få fastigheten i brukbart skick. Som den är nu är den utdömd bland annat på grund av bristande ventilation. Mycket stora åtgärder krävs också för att åtgärda fasad, fönster, värme, el, vatten och tak. En gjord förstudie som förespråkare en totalrenovering presenterades för ledamöterna på fullmäktigesammanträdet av vd Henry Roos:

- Det är mycket kostsamma bitar men som krävs för att fastigheten ska uppnå en så kallad normal standard enligt dagens mått.

Kommunfullmäktige ställde sig positiv till att bevilja borgen på sju miljoner kronor för att upprätta program- och systemhandlingar som ska resultera i ett fördjupad beslutsunderlag som presenteras senast under andra kvartalet 2020.

- Arbetsmiljön i huset är inte alls bra varför en renovering är nödvändig vilket även kommer övriga hyresgäster till gagn. Hela fastigheten tillgänglighetsanpassas och för invånarna innebär det en förenkling i kontakten med kommunen enligt konceptet "En väg in" då allt som en besökare kan tänkas behöva förläggs till markplanet, förklarar Torgny Lindau och tillägger:

- Det blir spännande att se ett komplett beslutsunderlag på vad renoveringen kan kosta. I och med redovisad förstudie har vi fått ett hum på vad det kan landa på. Och kostnaden är faktiskt lägre per kvadratmeter än den som diskuterades för att göra om Brukshotellet till ett kommunhus. Det är Näringslivsbolaget som står för investeringen och kommunen likt övriga hyresgäster berörs av höjd hyra. Totalkostnaden beräknas landa på cirka 116 miljoner kronor enligt förstudien. För kommunens del beräknas renoveringen medföra ökad hyrskostnad på cirka 2,8-3,6 miljoner kronor per år. En utgiftspost som redan finns med i den beslutade budgeten.

Läs mer om förstudien av kommunhuset här Öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: